Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naultinus_elegans

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Oligosoma lineoocellatum? One of three found. Caught for identification purposes and released quickly without harm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommccarter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Low intertidal, among kelp and algae.