Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnemf

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:58 AM CEST
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

voxaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 05:27 PM BST
Aeshnidae - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Οικογένεια Aeshnidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elina

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 05:09 PM CEST
Cordulegaster boltonii - Photo (c) Steve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Cordulegaster boltonii, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luismachado

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:48 PM WEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luismachado

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:14 PM WEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luismachado

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:23 PM WEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Campania, IT (Google, OSM)
Cordulegaster trinacriae - Photo (c) Frank Huysentruyt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Huysentruyt
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Cordulegaster trinacriae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauffmax

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 12:14 PM CEST
Cordulegaster bidentata - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Cordulegaster bidentata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro477

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:36 AM WEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:59 AM CEST
Calopteryx haemorrhoidalis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Calopteryx haemorrhoidalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joni105

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:16 AM CEST
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joni105

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:17 AM CEST
Pyrrhosoma nymphula - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Pyrrhosoma nymphula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_sedgwick

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:27 AM BST
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungus_among_us_46

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:45 PM EEST
Onychogomphus forcipatus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus forcipatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikeisvogel

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:18 PM CEST
Calopteryx virgo meridionalis - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Calopteryx virgo ssp. meridionalis, Ένα μέλος του Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsbach

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:38 AM CEST
Cordulegaster heros - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Cordulegaster heros, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadmese

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Cluj, RO (Google, OSM)
Aeshna isoceles - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Aeshna isoceles, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:28 PM CEST
Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivaxylocopa

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:58 AM CEST
Orthetrum brunneum - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Orthetrum brunneum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abcthuir

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:52 AM CEST
Onychogomphus uncatus - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Onychogomphus uncatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saracoutinho

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:05 AM WEST

Τόπος

Espinho, PT-AV, PT (Google, OSM)
Boyeria irene - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Boyeria irene, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mskala

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:32 AM CEST

Τόπος

Hatín, Česko (Google, OSM)
Platycnemis pennipes - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Platycnemis pennipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinosaurio-tremendo

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 06:01 PM CEST
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxograzina

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:08 PM EEST
Libellula fulva - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Libellula fulva, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygimantas_o

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:38 PM EEST
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreadfull_me

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:54 PM CEST
Erythromma viridulum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Erythromma viridulum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franktelles

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:03 PM +04

Τόπος

Kazachya Street (Google, OSM)

Περιγραφή

Found swimming in the Black Sea but it wasn’t alive when I found it.

Anax parthenope - Photo (c) sander1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sander1
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Anax parthenope, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierangelovillani

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:45 AM CEST
Orthetrum albistylum - Photo (c) belvedere04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belvedere04
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Orthetrum albistylum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:57 AM EEST

Τόπος

Raguva, Lietuva (Google, OSM)
Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sokolkov2002
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiste2008

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:30 PM EEST
Erythromma najas - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη odole: Erythromma najas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2627