Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmg198

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:09 PM EDT

Τόπος

Myrtle Point Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Minesing Swamp, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phthaley

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blubayou

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 02:44 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arctic_mongoose

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 06:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessi_jo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotosmurf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 08:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpmarton

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylealdinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylealdinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylealdinger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgjurk

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:29 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janahr

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022

Τόπος

Brno (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willow_warbler

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 10:26 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:05 PM CEST

Τόπος

Słubice, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varvarenja

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:03 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watioo29

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:35 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helger

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 04:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 10:29 AM CEST

Περιγραφή

Males, Trithemis annulata to the right. I already added observation of T. annulata for this location, very abundant there.
August 2021.
Agia Lake, Crete, Greece.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

vitlukas

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:51 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2017

Τόπος

Valenza (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_gispert

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:07 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_gispert

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 05:17 PM UTC

Τόπος

Pantà de Linyola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 09:04 AM CEST

Περιγραφή

3 !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:52 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiarimax

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:48 AM CEST

Περιγραφή

femmina di destra completamente sommersa, e lo è stata per almeno un minuto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2008 10:34 AM CEST

Περιγραφή

June 2008.
Extremadura, Spain.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

odole

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odole

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odole

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:16 PM +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2011 05:29 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:50 PM CEST

Τόπος

Carcès, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 09:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielbz

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:58 AM CEST

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:57 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric1146

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Rhône-Alpes, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric1146

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Rhône-Alpes, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anasta_kz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:02 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timofiik

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 03:53 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilia_ogol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:25 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_parkhomenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013 06:11 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:28 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

western_dragon

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:39 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kharkovbut

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:32 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plastilin4ik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgomez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2004 01:06 PM HST

Περιγραφή

increíble espectáculo de la llegada masiva de la "mariposa blanca" a El Ejido El Águila, Cacahoatán, en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 11:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 11:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulines

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:13 PM CDT

Περιγραφή

Insect on the left, on the gator's eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cis88

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:16 PM +08

Τόπος

Bedok, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puspak_roy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:27 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 10:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristan150

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmanthey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabrice82

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 04:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tca12345

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 09:56 AM EDT

Περιγραφή

PBV03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 09:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyellivc

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 12:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soran4

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:42 PM +03

Τόπος

Darbandihkan, Iraq (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:11 AM CEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg488

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 02:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick173

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:41 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:30 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleodes

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:47 AM CDT

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2009 07:18 PM CDT

Περιγραφή

Female perched in tree after mating and expelled egg mass which stuck to tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 03:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2017 12:00 AM +03

Περιγραφή

Two individuals seemed to be territorial of others (including various butterflies) but tolerant of each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toshimasaiida

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018

Περιγραφή

I took this photo in Lilongwe, Malawi on October 7, 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 11:08 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena_pardo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 04:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobix

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2011 03:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktgrant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2011 02:47 PM CEST

Περιγραφή

with Crocothemis erythraea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpreudhomme

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 06:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabri_macrophotography

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:27 AM EEST

Τόπος

Pisa, Tuscany, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 07:35 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 07:50 AM +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnvarga

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 04:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruceripley

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 10:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:52 PM EDT

Περιγραφή

Unusual to see this species at a lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenny_well

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Camarines Sur, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

looks very distinct, and I guess Igneocnemis or Risiocnemis, but I cannot find a matching image....
@budak :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 04:18 PM +08