Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

cidawerneck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2013 02:03 PM -03
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

vladimir_fuka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:20 PM CET
Καλόγερος - Photo (c) Kev Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahtlustos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 05:09 AM CET

Τόπος

Mtumba, Tansania (Google, OSM)
Buphagus erythrorynchus - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Buphagus erythrorynchus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

danielsommeregger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:30 PM CET
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

botswana15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:27 PM -05
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 06:04 PM AEDT
Nesoptilotis leucotis - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Nesoptilotis leucotis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 06:26 PM AEDT
Caligavis chrysops - Photo (c) fonibear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Caligavis chrysops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 07:30 PM AEDT
Acrocephalus australis - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Acrocephalus australis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Νανομελισσοφάγος - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

albertkwok20

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 01:33 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

albertkwok20

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 02:11 PM HKT

Τόπος

香港元朗 (Google, OSM)
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:10 AM SAST
Cecropis abyssinica - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Cecropis abyssinica, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

bolivarserrano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:02 AM PST

Περιγραφή

Mary Harrington Park, Pismo Beach, San Luis Obispo County, California

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:01 AM PST

Περιγραφή

Mary Harrington Park, Pismo Beach, San Luis Obispo County, California

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

alyssaflores29

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 11:44 AM PST
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:00 AM PST

Περιγραφή

Mary Harrington Park, Pismo Beach, San Luis Obispo County, California

Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

nglokwing

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 03:02 PM HKT
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)

Παρατηρητής

sanuka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:45 PM IST
Νανομελισσοφάγος - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolivarserrano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021
Numida meleagris domesticus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Numida meleagris var. domesticus, Ένα μέλος του Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itziasolis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021
Thraupis episcopus - Photo (c) rgamboa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Thraupis episcopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

baynetj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 12:44 AM PST
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

baynetj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 12:44 AM PST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

sullivanbeckers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 07:00 AM CST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunavadatta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:42 AM UTC
Metopidius indicus - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Metopidius indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glosterbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2011 01:48 PM GMT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Streptopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Streptopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Pycnonotus jocosus - Photo (c) diana_shang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Pycnonotus jocosus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Pycnonotus jocosus - Photo (c) diana_shang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Pycnonotus jocosus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Amaurornis phoenicurus - Photo (c) Jacky Judas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyoni-pete: Amaurornis phoenicurus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42361