Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) thomas_m_c.