Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:50 PM EDT
Draeculacephala bradleyi - Photo (c) Richard Stovall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala bradleyi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josie130

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:57 PM EDT
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:46 AM EDT
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:50 AM EDT

Περιγραφή

On spatterdock pad; water lettuce nearby

Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alec_farson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:58 PM EDT
Hortensia similis - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Hortensia similis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitjcampbell

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 08:18 PM EDT
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:18 AM EDT
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keiran_kozlowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:53 PM EDT
Draeculacephala balli - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala balli, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:10 AM EDT
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avylynne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Draeculacephala bradleyi - Photo (c) Richard Stovall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala bradleyi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 08:29 PM CDT
Draeculacephala clypeata - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala clypeata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 08:37 PM CDT
Draeculacephala clypeata - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala clypeata, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:42 AM MDT
Draeculacephala minerva - Photo (c) Jorge Ayón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala minerva, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 10:33 AM CDT
Gyponini - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Φυλή Gyponini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agroservicios

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 04:47 PM MDT
Draeculacephala californica - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala californica, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:05 PM CDT
Draeculacephala bradleyi - Photo (c) Richard Stovall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala bradleyi, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natep26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:32 PM UTC

Τόπος

Sandia, TX, US (Google, OSM)
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:56 AM CDT
Draeculacephala robinsoni - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala robinsoni, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:35 PM CDT

Περιγραφή

First night of black-lighting with folks in East TX -- lots of great stuff and TONS of crickets! Lots of other people have better photos, so I can link to theirs for better ID's. :)

Draeculacephala robinsoni - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala robinsoni, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherrylikesspiders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:09 AM UTC
Draeculacephala balli - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala balli, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:22 PM EDT

Τόπος

Allen, TX, USA (Google, OSM)
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 05:10 PM CDT
Draeculacephala inscripta - Photo (c) Erik Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala inscripta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:15 PM PDT
Draeculacephala angulifera - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala angulifera, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexpottekkat

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:28 PM EDT
Draeculacephala angulifera - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala angulifera, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:59 PM EDT
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:58 PM EDT
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:34 PM EDT
Draeculacephala antica - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala antica, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_kalab

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 04:56 PM EDT
Draeculacephala - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Γένος Draeculacephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:59 PM EDT
Draeculacephala robinsoni - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nomolosx: Draeculacephala robinsoni, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 132906