Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoacos

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 07:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:16 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 10:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:23 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannonbuttimer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 08:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2011 08:36 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:58 PM EDT

Περιγραφή

Left - Sycamore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:41 AM EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:22 PM PDT

Περιγραφή

Swept from vegetation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 10:43 PM CDT

Περιγραφή

We had special permission to black-light at Estero this evening. Had a blast with Joseph looking at lots of bugs! Still working on ID's...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorengel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentvanvuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:57 PM PDT

Περιγραφή

Swept from Juncus on the beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:45 AM PDT

Περιγραφή

Colladonus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:29 PM MDT

Περιγραφή

At black light over white sheet at around 10 pm, in desert riparian shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taroman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:25 PM UTC

Τόπος

Feliz Natal MT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 04:09 PM EDT

Περιγραφή

Caught while sweeping in mesic prairie
Size: 5mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus485

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bicheando_con_fer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:17 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:30 PM EDT

Περιγραφή

Sycamore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 01:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:48 PM CDT

Περιγραφή

New House of Jack

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex2408

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 08:18 AM -05

Τόπος

Macara, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:17 AM CST

Περιγραφή

follow iNaturalist suggest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 12:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santanadnl

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:10 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogstail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 08:11 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gui_augusto

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:38 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:46 PM CDT

Περιγραφή

Black-lighting at Maddin Prairie was probably the best that I've ever been a part of. We had a dozen stations up, and a tremendous amount of biodiversity showed up. Lots to still ID though. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvapaulson

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:43 AM PDT

Τόπος

Roseburg, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

giantcicada

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

at UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edersonoliveira

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:46 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celia53

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 08:51 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:45 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 06:03 AM PDT

Περιγραφή

At lights at dawn, very striking bug, unfortunately escaped collection. iNat suggestion is Norvellina, FWIW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzritz

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:55 AM PDT

Περιγραφή

Beat from manzanita and collected, 6 mm, also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/2022287

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 05:23 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santanadnl

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

brayan_atehortua

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:08 PM -05

Τόπος

Cáceres, Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardo_calderon1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 04:58 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 10:49 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 10:11 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 09:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:35 PM ADT

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:41 AM CDT

Περιγραφή

chicharrita

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

palarconchaires

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 10:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_gomez

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 12:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium_tutor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 10:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:25 PM CDT

Περιγραφή

Came to night light sheet set up near transition between oak woodland and prairie at Siloam Springs State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalobg

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 09:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 08:59 PM EDT

Περιγραφή

@hopperdude215 Just curious if this is distinctive enough to go beyond genus. Doesn't look like anything I've found on BugGuide. TIA!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 09:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlankford

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 06:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolickscott

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:04 PM CDT

Τόπος

UV Light Tunica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:16 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron567

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gutenfrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 11:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_a_rodriguez

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritagarciab

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriananelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:11 PM PDT

Τόπος

House - Santee (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:29 PM PDT

Τόπος

Sloane Canyon (Google, OSM)

Περιγραφή

To determine the size of the insect use the grid on the sheet, which is sew in 5mm grid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_gomez

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizch

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφόρα (Γένος Aphrophora)

Παρατηρητής

bugornot

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:56 AM PDT

Περιγραφή

Found on inside of cardoor. Could have jumped on from meadows down the road to the southeast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 12:04 AM -03

Τόπος

Kourou, GF-CY, GF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 08:01 AM PDT

Περιγραφή

AI recommending Acanalonia but none recorded here.