Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 06:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasauffray

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:17 ΠΜ HST

Τόπος

Otongachi (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2011 09:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 11:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:25 ΜΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 08:09 ΜΜ -05

Τόπος

Milpe Garden MCF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

jorgeiriberri47

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016 09:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmeckerman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:18 ΜΜ -05

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

It rained most of the day today so this picture may appear to have a slight haze over it. My camera was fogging up and my ringflash decided to not work so I had to improvise.

This is the 3rd day in Peru.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:18 ΜΜ -03

Τόπος

Magé, RJ, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvgalli

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 08:31 ΠΜ -03

Περιγραφή

savane Ternstroemia
sur Lagenocarpus sabanensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 05:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:15 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 08:10 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgreeney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:07 ΜΜ -05

Τόπος

Cosanga, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 04:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:35 ΜΜ -04

Περιγραφή

10-12 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmaguey

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023

Περιγραφή

2000m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 08:14 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 08:26 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 08:51 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:10 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 08:09 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:32 ΜΜ CDT

Τόπος

Canopy Lodge (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 07:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 03:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldocgl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 09:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:41 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ateleginski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:23 ΜΜ -03

Τόπος

Irati - PR, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Cachoeira Filus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 04:22 ΜΜ EDT

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 11:38 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 12:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mau_cordero

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

thirty_legs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 08:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Graphocephala???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 11:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 07:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 06:47 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thirty_legs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Guanacaste, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:43 ΜΜ EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectify

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarfavacho

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 10:43 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-nelinho-camargo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 10:40 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 08:52 ΜΜ -04

Περιγραφή

6-8 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:26 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:23 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Atiwa, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 09:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγόμορφα (Ανθυποτάξη Cicadomorpha)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 06:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninawenoli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 11:06 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 05:35 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:45 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 08:48 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 07:24 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle__

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:47 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 11:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:40 ΜΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scibugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 03:48 ΜΜ UTC

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstevenbn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:45 ΜΜ -05

Τόπος

El Pangui, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asdes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 08:59 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 09:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 04:53 ΜΜ CST

Τόπος

Trinidad, Kuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 02:44 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 09:19 ΠΜ -03

Περιγραφή

Ocelli and hindwings absent
pic # 3 hint tibiae (2 thorns?) and tarsi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santoselremate

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 11:41 ΠΜ UTC

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 07:44 ΜΜ EST

Περιγραφή

Poked around a bit as I was leaving South Beach. I got here around 4PM for a little bit of shelling during the low tide but was especially hoping to see some species that have been widely reported up the coast: violet sea snail, by-the-wind-sailor & blistered saucer leaf-alga. I was also hoping for ram's horn squid but struck out on that one. Only found one violet sea snail, a few desiccated by-the-wind-sailors and plenty of the blistered saucer leaf-alga.

All of my observations from Miami Beach today:https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-02-12&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&subview=table&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ollie3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:21 ΜΜ MST

Τόπος

Cayo, BZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:36 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcodehaas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 03:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 03:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

Interesting one

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosemunoz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 08:01 ΜΜ CEST

Τόπος

17600, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgarriga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 06:35 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 05:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

nature_hunter

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

bow_tyler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayvson_costa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

nayra_vieira

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:43 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinitysy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odair_m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 08:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 10:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 10:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:33 ΜΜ HST

Τόπος

Aguarico, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Parque Nacional Yasuní, Puesto de control MAE, Río Tiputini.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

puchitricio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:03 ΠΜ -05

Περιγραφή

Limnología PUCE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:52 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

pitiisparamensis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:02 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 01:01 ΜΜ CEST

Τόπος

10250, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

2020_5663

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 11:36 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 06:07 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:20 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 08:25 ΜΜ -05

Ετικέτες