Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 01:55 ΜΜ +13
Carmichaelia australis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Carmichaelia australis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 01:51 ΜΜ +13
Carmichaelia australis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Carmichaelia australis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 01:52 ΜΜ +13

Περιγραφή

Very soft and dark brownish red.

Carmichaelia australis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Carmichaelia australis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinaraven

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 02:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Burrowed under a rock.

Hemiandrus celaeno - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Hemiandrus celaeno, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericaweb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:08 ΠΜ NZDT
Discaria toumatou - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Discaria toumatou, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:01 ΜΜ NZST
Myrsine australis - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Myrsine australis, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:56 ΜΜ NZST
Carpodetus serratus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Carpodetus serratus, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:12 ΜΜ NZST
Rumex crispus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:06 ΜΜ NZST
Olearia solandri - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Olearia solandri, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxverheij

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 02:26 ΠΜ NZST
Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

johnlaurence

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:09 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Third weasel in same trap in three days

Νυφίτσα - Photo (c) Yersinia pestis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Νυφίτσα (Mustela nivalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:08 ΜΜ NZST
Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Terra Occ
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:15 ΜΜ NZST
Pseudopanax lessonii - Photo (c) Davina Merepeka Thompson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davina Merepeka Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Pseudopanax lessonii, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:16 ΜΜ NZST
Osteospermum moniliferum - Photo (c) Matthew Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Baker
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Osteospermum moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:18 ΜΜ NZST
Acacia longifolia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Acacia longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxverheij

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 02:02 ΠΜ NZST
Knightia excelsa - Photo (c) Szymon Stoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Knightia excelsa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

michellechow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:32 ΜΜ NZST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Comparison with Leptospermum scoparium last photo

Kunzea robusta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Kunzea robusta, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidanderson

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:58 ΠΜ NZST
Todiramphus sanctus vagans - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Todiramphus sanctus ssp. vagans, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiona1960

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:58 ΜΜ NZST
Myoporum laetum - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Myoporum laetum, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiona1960

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:02 ΜΜ NZST
Pseudopanax lessonii - Photo (c) Davina Merepeka Thompson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Davina Merepeka Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Pseudopanax lessonii, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:03 ΜΜ NZST
Leptospermum scoparium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Leptospermum scoparium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:03 ΜΜ NZST
Sophora chathamica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Sophora chathamica, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:04 ΜΜ NZST
Entelea arborescens - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Entelea arborescens, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:06 ΜΜ NZST
Ozothamnus leptophyllus - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Ozothamnus leptophyllus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:09 ΜΜ NZST
Pittosporum crassifolium - Photo (c) emanning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Pittosporum crassifolium, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:09 ΜΜ NZST
Pittosporum ralphii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Pittosporum ralphii, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiona1960

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:12 ΜΜ NZST
Leptospermum scoparium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Leptospermum scoparium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:09 ΜΜ NZST
Melicytus ramiflorus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Melicytus ramiflorus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila937

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:12 ΜΜ NZST
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη noahfenwick: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9716