Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fordk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2005

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

https://www.tandfonline.com/eprint/D7ZD3TBBD8JS86MNGR5A/full?target=10.1080/0028825X.2022.2095919

Breitwieser, Ilse & Ford, Kerry A. (2022). Four new species of Craspedia (Compositae/Asteraceae, Gnaphalieae) from the South Island of New Zealand, all characterised by dark red-purple anthers.
New Zealand Journal of Botany. Received 03 May 2022, Accepted 27 Jun 2022, Published online: 14 Jul 2022.

https://doi.org/10.1080/0028825X.2022.2095919

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 03:41 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A single large bush growing on a ledge on a rock cliff above the lake. Growing with mahoe (Melicytus ramiflorus and Coprosma crassifolia. New Zealand spinach (Tetroginia implexicoma)was growing through the lower branches

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 02:50 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveattwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013

Περιγραφή

Kaitorete Spit is one of the last strongholds of this rare and endangered native shrub.

Muehlenbeckia Astonii Shrubby tororaro, wiggywig, mingimingi,shrub pohuehue.
North and South Islands. In the North Island known from Eastern Wairarapa south to Cape Palliser and just west of Sinclair Head. In the South Island now known only from Clifford Bay, the lower Awatere Catchment to Cape Campbell and Kekerengu. Also in North Canterbury, on Banks Peninsula near Lake Forsyth and on Kaitorete Spit.
Found coastal to lowland. This species is associated with ‘grey’ scrub communities in association with various coprosma and other muehlenbeckia species, plus matagouri, coastal tree daisy, tauhinu and leafless lawyer.
The only member of the muehlenbeckia genera to form a shrub. Other species are vines, though some tumble and tangle together to resemble a shrub.
Forms dense, interwoven masses up to 4 x 4 m of highly divaricated, interwoven branches, hence its common name of wiggywig. Tiny green or white flowers. Lizards, which are attracted to the fruit and the excellent cover these bushes provide, have an important role as seed distributors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:44 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:34 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Flying around and settling on sooty mould covered beech tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015 12:13 ΜΜ NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2011 07:21 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Exif_JPEG_PICTURE

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesse_bythell

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2015 01:06 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Female - found by Brian Patrick

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:27 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A new moth, but unfortunately no better shots. This was restless for hours so tried to get something letting it out after I packed up. Naturally I got 1 second before it was long gone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 02:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

One adult active on rock face at roadend below Gondola terminal on sunny day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 08:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

new one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:38 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derek_onley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2014 07:06 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2014 08:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Diurnal in the summit herbfield of Mount Herbert, Banks Peninsula - its new northern distributional limit; 800-900m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2009 10:49 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

In sand dunes at Kaitorete Spit Canterbury. My info says it should not be this far south?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 02:14 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Ovipositing on senecio aphids (Aphis lugentis) feeding on Senecio skirrhodon (aphids are a separate observation).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 10:17 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 08:48 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

One individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theylooklikeus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Chick, taken with trail camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelser

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 12:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelamaris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen with Noah Fenwick (@noahfenwick ), Ben Ackerley (@benackerley ) and Christian Cosgrove (@kakarikinz )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 07:17 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 10:22 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

tyler_mcbeth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:21 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On a stick insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:11 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Quite a few of these around! Small group from a light I left at the Divide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcbeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:59 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

In actual Dunedin! Night in Dunedin allowed for some mothing at Sullivans Dam. It was windy in exposed places, so set the lights up within the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:33 ΜΜ +1345

Περιγραφή

Wild Emus in the Chathams!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 01:18 ΜΜ +1345

Περιγραφή

Nesting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The highlight of my night at Trotter's Gorge!!! Was delighted. A rare species I was hoping would turn up after I noted a prior record from Brian Patrick and I also found the host plant mountain carrot (Gingidia montana) growing in the area. Two of them actually came to light and were captured but I only got one photo of the underside of the second individual (last image) before accidentally setting it free prior to its photo session! Never mind, delighted with the first one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepawson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 01:20 ΜΜ +13

Περιγραφή

Dead floating in canal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

X marks the spot! The highlight of the night was seeing this beautiful moth arrive 2.5 hours after the lights were turned on (lights on at 6 pm, moth arrived at about 8:30 pm). I didn't know they would be at this site and wasn't expecting them to be out at this time of year either. There must be some Streblus heterophyllus in the bush. Several photos of the moth and a few of my setup and the view at the end. Great spot! Yay!!! That is Meterana species number 22 for me (incl. the undescribed 'Urtica' one).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidanderson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 08:55 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Observed (and just caught on the dashcam) a hawk nailing a pigeon that was sitting on the ground in this field — very lucky to see!

There's been a huge flock of pigeons in the field for a few months now, and often I see hawks hanging around... so stoked to see one in action though. I'm having some difficulty uploading a gif that demonstrates the behaviour a little more clearly.
Update: appears to have uploaded now, but it might take a minute to load fully before you can watch it — might work better if you view the image detail page.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 06:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing in rubble, 20+ individuals of NZ magpie moth feeding on the one plant. Surrounding senecio plants had no individuals. edit: no catepillars were found on immediate surrounding plants, 10-20m further down oxford terrace there were more plants with lots of individuals. This plant had the most individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Rare patch holding on in foredunes dominated by Ammophila; several mature katipō located here in close proximity but nowhere else searched today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2000 06:27 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 03:43 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 04:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

Freshly dead adult Invisible Rail. Photographed at Foli, Halmahera, Indonesia on 18 October 2011. Detail of the head and bill. This unfortunate individual had been caught in a snare set out for scrubfowl just a day or so before we arrived at Foli. It was still in remarkably good condition considering the extreme humidity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 04:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ia io

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2012 08:22 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 01:15 ΜΜ MST

Περιγραφή

Helias phalaenoides phalaenoides

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 10:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 09:34 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Larva on Carmichaelia australis, 1 Oct 2020, emerged 8 November.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos of the moth that emerged from a caterpillar collected from, and reared on, Carmichaelia petriei.

Edit: An undescribed, but known, species of Carmichaelia feeding moth in the genus Pasiphila.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 07:45 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwihobbit

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:28 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A red admiral butterfly pupa failed to hatch, so I broke it open to discover a partially developed parasitic wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 09:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This big beauty really took me by surprise!!! Migrant or vagrant from Australia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

mites on pimelea. Have a little metallic shine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:40 ΠΜ NZDT

Τόπος

Riccarton Bush (Google, OSM)

Περιγραφή

On Great giant scale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

myctophidae

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 01:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Bright white hind wings with black lower margin. Type locality is Homer. Day flying moths near Gertrude Saddle / Black Lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paullecomte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnskilton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 11:39 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

2 adults, 2 juveniles first record of breeding at Travis Wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papaceae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teruruphotography

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Female on Rakiura Track, around a hundred metres below the old saw mill between North Arm and Port William Huts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks like a good match. Three nights at the Mamaku Sanctuary on Rakiura. Moths found on the predator-proof fence, in trhe forest, or drwan to UV kights placed on trhe fence overlooking the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks like a good match. Three nights at the Mamaku Sanctuary on Rakiura. Moths found on the predator-proof fence, in trhe forest, or drwan to UV kights placed on trhe fence overlooking the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2008 04:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2008 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

the most bizarre thing on the entire trip

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

cbeem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

These appeared in my back yard today!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:27 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

We witnessed what appeared to be two pairs having a confrontation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2014

Περιγραφή

Epiphytic on cabbage tree. Seems to best match D. adversus rather than D. flavus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linz67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

I have made a separate sighting for the goldfinch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 03:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

This species isn't on here, so we will go with the genus. Mokopirirakau “Okarito”
(broad-cheeked gecko)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mockingbird55

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjfisher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 1984 02:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Photo taken 29 Nov 1984. Nine month old royal albatross. Western side of Mt Honey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2011 02:04 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:03 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 10:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Hi folks,
This is an image that has been sent to me for a guess at id.
The thing that puzzles me is they say the body length is 16cm give or take a cm.
Someone I trust to get it right.
It's on a railway sleeper so does give some idea of size.
It's not our big dudes Argosarchus ?
To me it looks like Clitarchus hookeri, but they dont get that big ??
Any thoughts O knowledgeable ones ???

Edit :
The sleeper has been measured at 18cm.
So 15 or 16cm is still the measurement thought.
New better image added.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:55 ΠΜ +11

Τόπος

Offshore Otago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:02 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenchinn

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2011 04:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Booby and Raoul Island in the back ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

draslik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Neston CH64, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2015

Περιγραφή

On the edge of the car park roughly 5m from the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinda1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat - Near a natural water source
How many? - 5 (2 adulta and 3 chicks)
Additional comments? - there were quite a few familes of cape barrens around on churchill island, various ages of the chicks. and they were clearly used to people being in close proximity. these guys walked right up behind me. were it not for the occasional honk i wouldnt have turned around to see them.
Nest present - No
Behavior - Bird with chicks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:57 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Weka feeding on Coprosma dumosa fruit about 2 m above ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelser

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:44 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssw-burlg

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 05:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

An adult female large spiny stick insect. It's the longest insect in New Zealand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Περιγραφή

The parents were busy feeding this hungry family.
A spider was a snack in the 2nd image.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoellis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 12:30 ΜΜ NZDT