Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcbeth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:59 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

In actual Dunedin! Night in Dunedin allowed for some mothing at Sullivans Dam. It was windy in exposed places, so set the lights up within the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 04:33 ΜΜ +1345

Περιγραφή

Wild Emus in the Chathams!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Nesting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The highlight of my night at Trotter's Gorge!!! Was delighted. A rare species I was hoping would turn up after I noted a prior record from Brian Patrick and I also found the host plant mountain carrot (Gingidia montana) growing in the area. Two of them actually came to light and were captured but I only got one photo of the underside of the second individual (last image) before accidentally setting it free prior to its photo session! Never mind, delighted with the first one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepawson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 01:20 ΜΜ +13

Περιγραφή

Dead floating in canal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:33 ΠΜ NZST

Περιγραφή

X marks the spot! The highlight of the night was seeing this beautiful moth arrive 2.5 hours after the lights were turned on (lights on at 6 pm, moth arrived at about 8:30 pm). I didn't know they would be at this site and wasn't expecting them to be out at this time of year either. There must be some Streblus heterophyllus in the bush. Several photos of the moth and a few of my setup and the view at the end. Great spot! Yay!!! That is Meterana species number 22 for me (incl. the undescribed 'Urtica' one).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidanderson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 08:55 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Observed (and just caught on the dashcam) a hawk nailing a pigeon that was sitting on the ground in this field — very lucky to see!

There's been a huge flock of pigeons in the field for a few months now, and often I see hawks hanging around... so stoked to see one in action though. I'm having some difficulty uploading a gif that demonstrates the behaviour a little more clearly.
Update: appears to have uploaded now, but it might take a minute to load fully before you can watch it — might work better if you view the image detail page.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 06:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing in rubble, 20+ individuals of NZ magpie moth feeding on the one plant. Surrounding senecio plants had no individuals. edit: no catepillars were found on immediate surrounding plants, 10-20m further down oxford terrace there were more plants with lots of individuals. This plant had the most individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Rare patch holding on in foredunes dominated by Ammophila; several mature katipō located here in close proximity but nowhere else searched today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2000 06:27 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 03:43 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 04:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2011

Περιγραφή

Freshly dead adult Invisible Rail. Photographed at Foli, Halmahera, Indonesia on 18 October 2011. Detail of the head and bill. This unfortunate individual had been caught in a snare set out for scrubfowl just a day or so before we arrived at Foli. It was still in remarkably good condition considering the extreme humidity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 04:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ia io

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2012 08:22 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 01:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 01:15 ΜΜ MST

Περιγραφή

Helias phalaenoides phalaenoides

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 10:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesebas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 09:34 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Larva on Carmichaelia australis, 1 Oct 2020, emerged 8 November.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Photos of the moth that emerged from a caterpillar collected from, and reared on, Carmichaelia petriei.

Edit: An undescribed, but known, species of Carmichaelia feeding moth in the genus Pasiphila.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 07:45 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwihobbit

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:28 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A red admiral butterfly pupa failed to hatch, so I broke it open to discover a partially developed parasitic wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 09:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This big beauty really took me by surprise!!! Migrant or vagrant from Australia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

mites on pimelea. Have a little metallic shine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:40 ΠΜ NZDT

Τόπος

Riccarton Bush (Google, OSM)

Περιγραφή

On Great giant scale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

myctophidae

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 01:48 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Bright white hind wings with black lower margin. Type locality is Homer. Day flying moths near Gertrude Saddle / Black Lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paullecomte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnskilton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 11:39 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

2 adults, 2 juveniles first record of breeding at Travis Wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papworpap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwipalaeo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Female on Rakiura Track, around a hundred metres below the old saw mill between North Arm and Port William Huts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks like a good match. Three nights at the Mamaku Sanctuary on Rakiura. Moths found on the predator-proof fence, in trhe forest, or drwan to UV kights placed on trhe fence overlooking the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Looks like a good match. Three nights at the Mamaku Sanctuary on Rakiura. Moths found on the predator-proof fence, in trhe forest, or drwan to UV kights placed on trhe fence overlooking the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2008 04:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2008 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

the most bizarre thing on the entire trip

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

cbeem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

These appeared in my back yard today!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:27 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

We witnessed what appeared to be two pairs having a confrontation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2014

Περιγραφή

Epiphytic on cabbage tree. Seems to best match D. adversus rather than D. flavus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linz67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

I have made a separate sighting for the goldfinch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 03:18 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

This species isn't on here, so we will go with the genus. Mokopirirakau “Okarito”
(broad-cheeked gecko)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mockingbird55

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjfisher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1984

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo taken 29 Nov 1984. Nine month old royal albatross. Western side of Mt Honey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2011 02:04 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:03 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 10:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Hi folks,
This is an image that has been sent to me for a guess at id.
The thing that puzzles me is they say the body length is 16cm give or take a cm.
Someone I trust to get it right.
It's on a railway sleeper so does give some idea of size.
It's not our big dudes Argosarchus ?
To me it looks like Clitarchus hookeri, but they dont get that big ??
Any thoughts O knowledgeable ones ???

Edit :
The sleeper has been measured at 18cm.
So 15 or 16cm is still the measurement thought.
New better image added.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:19 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:55 ΠΜ +11

Τόπος

Offshore Otago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:02 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:25 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenchinn

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Booby and Raoul Island in the back ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

draslik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Neston CH64, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2015

Περιγραφή

On the edge of the car park roughly 5m from the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinda1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat - Near a natural water source
How many? - 5 (2 adulta and 3 chicks)
Additional comments? - there were quite a few familes of cape barrens around on churchill island, various ages of the chicks. and they were clearly used to people being in close proximity. these guys walked right up behind me. were it not for the occasional honk i wouldnt have turned around to see them.
Nest present - No
Behavior - Bird with chicks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Weka feeding on Coprosma dumosa fruit about 2 m above ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelser

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:44 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssw-burlg

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 05:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

An adult female large spiny stick insect. It's the longest insect in New Zealand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Περιγραφή

The parents were busy feeding this hungry family.
A spider was a snack in the 2nd image.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoellis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 12:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Rudely woken up by photographer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobotaniser

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2007 10:45 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Loneliest tree in the world.
pretty sure on the location.. happy to be corrected.
Also - I realist this isn't close enough for confirmation of ID, but...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 09:41 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

Locality is obscured of course, but the vague location is in central, western Fiordland. Well over 50 km away from any other known Mokopirirakau gecko populations and between the known distributions of Takitimu gecko and Cascade gecko. To my eye some traits point to Takitimu gecko (such as a short tail relative to SVL and a pink tongue), but genetic testing next winter will be needed to help place this population.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016

Περιγραφή

Lurking in among Godwits at the the Linwood Paddocks, ChCh

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris)

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1990

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Περιγραφή

First iNaturalist record.

With Graham Armstrong, Pete Ellis, Steve Guy, Guy Langan, Paul Harvey, Phil Heath, Ian Lewis.

Seen for more than an hour after dawn, in a small loose group of Eur. Curlews, feeding in a short-grass field on the south side of the main lake. This was "limpy" - the bird that had been shot about 3 weeks earlier, but seemed to make a recovery.

This location is the last known wintering site for this species. The last record from here was in February 1995.

Here is a link to the last video taken at this site, in January 1995:

http://www.hbw.com/ibc/video/slender-billed-curlew-numenius-tenuirostris/bird-foraging-short-grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 10:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Two adult males in combat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Saint Helena (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 04:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Day flying. 1500m, head of a rough scree slope with tussock outcrops. Blue eyes and red hair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahina-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matroskin24

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 07:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2001

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow-eyed Penguin
Enderby Island,
Auckland Islands,
New Zealand
16 December 2001
The center bird is leucistic or partially albino. These images scanned from slides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Pregnant female(?) in Kanuka remnant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveattwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2014

Τόπος

Lake Ellesmere (Google, OSM)

Περιγραφή

A flock of gull-bird tern in adult breeding plumage circled me for several minutes calling loudly during a visit to Kaituna Lagoon end of Lake Ellesmere. Associating strongly with caspian tern and black-billed gulls. Interestingly their calling and circling behaviour was a virtual mimic of the caspian terns which had a breeding colony with young chicks present nearby to protect, something the gull-bills would not have had.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:53 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On boysenberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2014 04:04 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The chocolate-colored underside to the hindwings is diagnostic for this rare eastern South Island species of copper butterfly. Caterpillars on Muehlenbeckia complexa. Both South Island glade copper and Canterbury Common copper are present on these roadside patches of pohuehue too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

benweatherley

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Not good news for the native species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheanne2

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 09:23 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Found near Tatare Stream just north of Franz Josef.
DNA confirms Southern grass skink. ARDs card completed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobotaniser

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2001 06:00 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

going through old photos and found this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kukuh_indra

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021

Τόπος

Grasberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 1999 09:50 ΜΜ -04

Περιγραφή

Male White Bellbird. Recorded on the edge of the Gran Sabana, Bolivar, Venezuela on 26 February 1999. Vocalizing in stunted forest. This bird was seen. Nominate subspecies albus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Fishing with a friend at Loganburn when this McCann's Skink paddled past. Seemed quite happy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)