Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camiloguardaparque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:35 ΜΜ -03
Apiochaeta - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Γένος Apiochaeta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_p

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:34 ΠΜ -03
Elaenia albiceps - Photo (c) Steve Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Bentsen
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Elaenia albiceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_hurtado

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:50 ΜΜ -04
Fabiana imbricata - Photo (c) Eitel Carlos Thielemann Pinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eitel Carlos Thielemann Pinto
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Fabiana imbricata, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwanger12

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:11 ΠΜ -03

Περιγραφή

Wild strawberry on ground in closed Ñirre forest patch next to campsite at about 500 m in elevation. It is scattered amongst Acaena pinnatifida, leaf litter, Acaena ovalifolia, and clover. The plant has three leaves about 3 cm long with toothed margins and branches veination. There is no flower or fruits yet. It is on a peninsula onto Lago Brown meaning it likely has a lot of water access. The plant appears to be shade tolerant, as I have only seen them under closed forest canopies. I wonder if the European hares enjoy eating the berries as they do in the U.S. The weather is 16 C, 1 winds, and 80% clouds.

Fragaria chiloensis - Photo (c) Miriam Olivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miriam Olivera
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Fragaria chiloensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurene_iparraguirre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Lengua

Nothofagus antarctica - Photo (c) cstobie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by cstobie
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Nothofagus antarctica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:01 ΜΜ -03
Streptocerus speciosus - Photo (c) Ngen_foyentu., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ngen_foyentu.
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Streptocerus speciosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camiloguardaparque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 06:35 ΜΜ -03
Tephritidae - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Οικογένεια Tephritidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_hurtado

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:32 ΜΜ -04
Lomatia dentata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Lomatia dentata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_hurtado

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 04:33 ΜΜ -04
Hydrangea serratifolia - Photo (c) Eitel Carlos Thielemann Pinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eitel Carlos Thielemann Pinto
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Hydrangea serratifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yadixsant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:58 ΠΜ -03
Rumex acetosella - Photo (c) Agnieszka Kwiecień, Nova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Rumex acetosella, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yadixsant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:18 ΠΜ -03
Festuca californica - Photo (c) Isaac Kreger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Kreger
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Festuca californica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

yadixsant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:20 ΠΜ -03
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) africaspotter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:02 ΜΜ -03

Περιγραφή

Comuna de Lo Barnechea, Santuario de la Naturaleza "Yerba Loca", Sendero Mirador de las Aguilas.

Buddleja globosa - Photo (c) Carron Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Buddleja globosa, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 10:59 ΠΜ -04

Περιγραφή

Comuna de Lo Barnechea, Santuario de la Naturaleza "Yerba Loca", Sendero Mirador de las Aguilas.

Hordeum murinum - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Hordeum murinum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:25 ΠΜ -03
Protodiscoelius merula - Photo (c) ricardo_35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Protodiscoelius merula, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 09:55 ΠΜ -03

Περιγραφή

Comuna de Lo Barnechea, Santuario de la Naturaleza "Yerba Loca" Camino entre Entrada y Villa Paulina.

Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

mycorrhizae_maya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:51 ΜΜ -03
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycorrhizae_maya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:56 ΜΜ -03
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycorrhizae_maya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:49 ΜΜ -03
Viola reichei - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Viola reichei, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:36 ΠΜ -03
Fuchsia magellanica - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Fuchsia magellanica, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 04:07 ΜΜ -03
Gevuina avellana - Photo (c) Jorge Balazs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Balazs
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Gevuina avellana, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 04:04 ΜΜ -03
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycorrhizae_maya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:39 ΜΜ -03
Apterodorcus bacchus - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Apterodorcus bacchus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

mirko_ramos_leiva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 04:18 ΜΜ -03
Adalia deficiens - Photo (c) Manuela B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuela B
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Adalia deficiens, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:42 ΜΜ -03
Elaphroptera scoliaeformis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Elaphroptera scoliaeformis, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:52 ΜΜ -03
Embothrium coccineum - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Embothrium coccineum, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:54 ΠΜ -03
Guepiniopsis alpina - Photo (c) Kate Pfeilschiefter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Pfeilschiefter
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Guepiniopsis alpina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastianfc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:29 ΜΜ -03
Lophosoria quadripinnata - Photo (c) Roberto Chavarro Chávarro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Chavarro Chávarro
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Lophosoria quadripinnata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baphomatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:11 ΜΜ -03
Saxegothaea conspicua - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Saxegothaea conspicua, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_landeros_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023
Campsidium valdivianum - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη nitsuga74: Campsidium valdivianum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12047