Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 07:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagooo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 06:57 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 02:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renefuentes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 12:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 03:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniopg

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 03:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capsule_zinc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 02:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 06:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 01:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerkolloncon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dg_wildlifefotos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 09:36 ΜΜ -03

Τόπος

Villarrica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laflorifunga_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_soto

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 03:14 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dq_canario

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

zefidu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panchongo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 02:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier725

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:52 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 05:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 12:19 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

consuu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 02:37 ΜΜ -03

Τόπος

Puerto Domínguez (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 03:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 01:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucianaelizalde

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo629

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021

Περιγραφή

Insecto encontrado en el baño de un domicilio...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantas_en_antesis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:28 ΠΜ -03

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 02:26 ΜΜ UTC

Τόπος

Osorno, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja96

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:36 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017

Περιγραφή

Caterpillar (Saturniidae: Hemileucinae). Total length 33 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandro_diaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 11:25 ΠΜ -03

Τόπος

Río Achibueno (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 10:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rigoyan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 04:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_amouroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 12:56 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Sendero Laguna del Huemul

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary1378

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 11:22 ΠΜ -03

Περιγραφή

Se observo posando sobre una roda del jardín

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 09:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickvyvyan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 03:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 01:18 ΜΜ -03