Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo11101

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:50 ΜΜ -04
Cryptocarya alba - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Romina Yáñez Jiménez
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Cryptocarya alba, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaraparris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1996

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Var. donatii

Hymenophyllum ferrugineum - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Hymenophyllum ferrugineum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:51 ΜΜ -05
Leucheria daucifolia - Photo (c) Frank Dietze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Dietze
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Leucheria daucifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emacruces

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 03:50 ΜΜ -03
Leucheria salina - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Leucheria salina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bluekafeine

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2015

Τόπος

Puclaro (Google, OSM)
Βοραγινοειδή - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:15 ΠΜ -03
Asplenium dareoides - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Asplenium dareoides, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:37 ΠΜ -03
Macrachaenium gracile - Photo (c) Bernardita Navarrete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernardita Navarrete
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Macrachaenium gracile, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 06:54 ΜΜ -03
Perezia - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Γένος Perezia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 09:25 ΠΜ -04
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:00 ΜΜ -04
Ovidia - Photo (c) Ignacio Díaz-Hormazábal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ignacio Díaz-Hormazábal
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Γένος Ovidia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:39 ΜΜ -04
Maytenus disticha - Photo (c) Bernardita Navarrete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernardita Navarrete
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Maytenus disticha, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:01 ΜΜ -03
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Adesmia glutinosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_olivares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:22 ΠΜ -03
Chaetanthera albiflora - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Chaetanthera albiflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palomanatural

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 02:42 ΜΜ -03
Oriastrum acerosum - Photo (c) javichinga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javichinga
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Oriastrum acerosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvanature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 04:49 ΜΜ -03

Τόπος

Las Breas (Google, OSM)
Tropaeolum kingii - Photo (c) Diego Tabilo Sanhueza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Tabilo Sanhueza
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Tropaeolum kingii, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-bravo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 03:39 ΜΜ -03
Doniophyton weddellii - Photo (c) danplant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by danplant
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Doniophyton weddellii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-bravo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 04:16 ΜΜ -03
Viola escarapela - Photo (c) José Ignacio Márquez Corro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Ignacio Márquez Corro
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Viola escarapela, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablfabl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 1997 05:22 ΜΜ -03
Chaetanthera glabrata - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Chaetanthera glabrata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccandrea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:42 ΜΜ -03
Phacelia secunda - Photo (c) Daniela C. Pérez Orellana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Phacelia secunda, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwsweeney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 06:11 ΜΜ -03
Oriastrum acerosum - Photo (c) javichinga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javichinga
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Oriastrum acerosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelalikantoguide

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:25 ΜΜ -03
Argylia potentillifolia - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Argylia potentillifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christellegraveron

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 03:46 ΜΜ -03
Malesherbia paniculata - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Malesherbia paniculata, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 06:43 ΠΜ -03
Chaetanthera frayjorgensis - Photo (c) Nicolás Lavandero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Chaetanthera frayjorgensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 06:14 ΠΜ -03
Moscharia pinnatifida - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Moscharia pinnatifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 08:27 ΠΜ -04
Malesherbia - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Γένος Malesherbia, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 08:35 ΠΜ -04
Malesherbia - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Γένος Malesherbia, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:30 ΠΜ -04
Ηλιοτρόπιο - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Ηλιοτρόπιο (Γένος Heliotropium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlata

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Chaetanthera lanata - Photo (c) Margarita Ruiz De Gamboa Astroza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Margarita Ruiz De Gamboa Astroza
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Chaetanthera lanata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laslilas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:51 ΜΜ -03
Buddleja suaveolens - Photo (c) franbriones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Buddleja suaveolens, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 05:43 ΜΜ -03
Gymnophyton - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη nico_lavandero: Γένος Gymnophyton, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6646