Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2018 12:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 02:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainl832

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 07:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciodiazcaqueo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_outdoors

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2015 04:46 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduopazo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:40 ΜΜ -04

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimarcor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2018 12:45 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo402

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 07:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo402

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo402

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 08:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-bravo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanis_cossio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Huasco, CL-AT, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 06:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2014 04:46 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2014 01:06 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)

Παρατηρητής

camilahol

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:24 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Planta acuática

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d4pe

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviensaboureau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 11:42 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laslilas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seleny_donoso

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clemenules

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 02:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 12:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpfeifer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 08:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_andree

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 09:13 ΠΜ -03

Περιγραφή

Subí estos registros para ver si podía tomar la coordenadas sin señal. Lo bueno que si los tomo en los puntos de observación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 05:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja96

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:18 ΜΜ -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

aparra007

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 08:12 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 03:22 ΜΜ -03

Περιγραφή

Comuna de La Reina, Parque Natural Aguas de Ramón, Sendero Los Peumus a cruce de Estero.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricio_novoa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_cofre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2014 11:29 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fwyler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:12 ΜΜ -03

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Bilabiate corollas. Mutisioideae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florencia25

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 03:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

paulaceae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrealaila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:07 ΜΜ -03

Τόπος

Antuco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhopp45

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 11:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudianoches

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 03:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaime_rojas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 06:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:05 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja96

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_rebolledo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 12:52 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricio_novoa

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 1998 01:35 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

r3volve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 07:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando_lopez_tarres

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 11:45 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 04:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keila_belen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 12:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandanaidelinnarvaez040

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikarus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 03:12 ΜΜ -03

Τόπος

Cerro Chache (Google, OSM)

Περιγραφή

Individuo avistado desde los 1.400 msnm camino desde el Portezuelo del Bellotillo hacia el sector la Pirca en ascenso morro Chache

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ma145

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:29 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 11:34 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2012 09:25 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pvaldebenito_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 05:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoalzu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 05:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 02:52 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 04:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karelian

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2014 02:19 ΠΜ -02

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2014 02:19 ΠΜ -02

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 02:17 ΜΜ -02

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucheria cumingii Hook. & Arn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 05:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

yerkolloncon

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 04:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado en bosque de lengas, coihues, 1600msnm aprox, sendero epulafquen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 02:42 ΜΜ -03

Τόπος

Aysén, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 12:15 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Crece como epífita sobre árboles nativos en el Santuario de la Naturaleza de Península de Hualpén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2017 08:20 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2006 03:20 ΜΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroayue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroayue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2006 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonellarisso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 06:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilarnavarroazurmendi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 11:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciamiloro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

camilalunar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:14 ΜΜ -03

Τόπος

Osorno, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilalunar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 04:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 06:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 10:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensbokelaar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 08:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian-steven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2016 12:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegovaldescalderon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Flor cordillerana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aintzane

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 12:47 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Especie encontrada en desierto andino.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javichinga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 05:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aira_chilensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 01:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016