Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 08:49 ΜΜ AEDT
Goniobranchus epicurius - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Goniobranchus epicurius, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 08:46 ΜΜ AEDT
Tambja dracomus - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tambja dracomus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_reynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 09:01 ΠΜ ACDT

Τόπος

Outer Harbor (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in oyster monitoring basket

Thecacera pennigera - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Thecacera pennigera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 12:19 ΜΜ AEDT
Polycera hedgpethi - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Scholey
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Polycera hedgpethi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 09:29 ΜΜ AEST
Carminodoris nodulosa - Photo (c) drmattnimbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by drmattnimbs
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Carminodoris nodulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2016 12:00 ΜΜ AEST
Thecacera pennigera - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Thecacera pennigera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2016 11:21 ΠΜ AEST
Chromodoris alternata - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Chromodoris alternata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2016 12:18 ΜΜ AEST
Austraeolis ornata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Austraeolis ornata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2016 11:48 ΠΜ AEST
Tubulophilinopsis lineolata - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tubulophilinopsis lineolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 12:45 ΜΜ AEDT
Verconia haliclona - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Verconia haliclona, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 11:21 ΠΜ AEDT
Verconia verconis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Verconia verconis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2015 10:57 ΠΜ AEST
Ceratosoma brevicaudatum - Photo (c) Peter Fuller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Ceratosoma brevicaudatum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 01:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

1.5cm on sponge :)

Verconia haliclona - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Verconia haliclona, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 07:35 ΜΜ AEDT
Philinopsis taronga - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Philinopsis taronga, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermark

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2016 10:02 ΜΜ AEST
Tambja dracomus - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tambja dracomus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 01:40 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

4cm, large and on the move. 4m depth

Tubulophilinopsis lineolata - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tubulophilinopsis lineolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_schulz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017 09:56 ΠΜ AEDT
Ceratosoma amoenum - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Ceratosoma amoenum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 01:44 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

smaller 1.5cm, still cute as!

Tubulophilinopsis lineolata - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tubulophilinopsis lineolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_schulz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017 09:15 ΠΜ AEDT
Pleurobranchus hilli - Photo (c) ihunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Pleurobranchus hilli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 09:42 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

4cm, powering over the sany rubble.

Tubulophilinopsis lineolata - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tubulophilinopsis lineolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 09:48 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

2.5cm, Not blending in very well, and then tried to crawl onto an urchin. Decided better of it :)

Phyllodesmium serratum - Photo (c) Rebecca Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Phyllodesmium serratum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2014

Περιγραφή

at night

Polycera hedgpethi - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Scholey
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Polycera hedgpethi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2014

Περιγραφή

at night

Spurilla braziliana - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Spurilla braziliana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2014
Pteraeolidia ianthina - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Pteraeolidia ianthina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2014
Pteraeolidia ianthina - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Pteraeolidia ianthina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2014
Hypselodoris bennetti - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Hypselodoris bennetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2014

Περιγραφή

at night

Polycera hedgpethi - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Scholey
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Polycera hedgpethi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2014

Περιγραφή

at night

Hydatina physis - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Hydatina physis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2014
Hypselodoris bennetti - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Hypselodoris bennetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgia_poyner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2014
Tambja verconis - Photo (c) myrakelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tambja verconis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6197