Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meet_me_underwater

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:12 ΜΜ AEDT
Tritonia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Tritonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 11:03 ΠΜ AEDT
Thordisa verrucosa - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Thordisa verrucosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_bennett0

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 08:40 ΠΜ ACDT
Mexichromis macropus - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Mexichromis macropus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmorelli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 07:54 ΜΜ ACDT
Trinchesia - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Trinchesia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmorelli

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:46 ΜΜ ACST
Polycera janjukia - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Polycera janjukia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johno34

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 08:08 ΜΜ AEST

Τόπος

Sorrento Pier (Google, OSM)
Eubranchus - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arial Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Eubranchus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johno34

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 12:24 ΜΜ AEDT

Τόπος

Sth channel fort (Google, OSM)
Tularia bractea - Photo (c) johno34, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tularia bractea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 09:04 ΜΜ AEDT
Phyllodesmium macphersonae - Photo (c) Ian Scholey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Scholey
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Phyllodesmium macphersonae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:10 ΜΜ AEDT
Goniobranchus tasmaniensis - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Goniobranchus tasmaniensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:02 ΜΜ AEDT
Verconia haliclona - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Verconia haliclona, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:55 ΜΜ AEST
Kaloplocamus ramosus - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Kaloplocamus ramosus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:08 ΜΜ AEST
Doriopsilla carneola - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Doriopsilla carneola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:08 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Port MacDonnell. Shallow limestone reefs and substrate which lowers wave energy. Small rocky bay surrounded by reef. In rock pool and among rocks at medium tide on inter-tidal limestone reef. Rocky headlands with small sand pockets.

Aplysia concava - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Aplysia concava, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djnugent

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 02:26 ΜΜ AEST
Ancula - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Ancula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:17 ΜΜ AEST

Περιγραφή

RB2

Trinchesia - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Trinchesia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:08 ΠΜ AEST
Doris cameroni - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Doris cameroni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:20 ΜΜ AEST
Phyllodesmium serratum - Photo (c) Rebecca Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Phyllodesmium serratum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:44 ΜΜ AEST
Pleurobranchus hilli - Photo (c) ihunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Pleurobranchus hilli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerradkennedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 08:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Depth about 7m

Tambja tenuilineata - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Tambja tenuilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 04:02 ΜΜ AEDT
Verconia closeorum - Photo (c) marciariederer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marciariederer
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Verconia closeorum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_flan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 06:49 ΜΜ AEST
Ceratosoma brevicaudatum - Photo (c) Peter Fuller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Fuller
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Ceratosoma brevicaudatum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerradkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:46 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found at a depth of 3.5m

Coryphellina poenicia - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Coryphellina poenicia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerradkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 08:05 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found at a depth of 2m

Hypselodoris bennetti - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Hypselodoris bennetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerradkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:01 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Located at a depth of 2m

Madrella sanguinea - Photo (c) Emiko Kawamoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emiko Kawamoto
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Madrella sanguinea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemcm____

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 02:05 ΜΜ AEST
Aplysia juliana - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Aplysia juliana, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 10:55 ΠΜ AEST
Facelina - Photo (c) Tine Kinn Kvamme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tine Kinn Kvamme
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Γένος Facelina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:33 ΠΜ AEDT
Philinopsis taronga - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Philinopsis taronga, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquatic_adventures

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:45 ΜΜ AEST
Pleurobranchus hilli - Photo (c) ihunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Pleurobranchus hilli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabroad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:02 ΠΜ ACST

Τόπος

Whyalla, AU-SA, AU (Google, OSM)
Doriopsilla carneola - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Doriopsilla carneola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabroad

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:58 ΠΜ ACST

Τόπος

Whyalla, AU-SA, AU (Google, OSM)
Doriopsilla carneola - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickoshaw: Doriopsilla carneola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 13291