Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steflopod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:55 ΠΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_bennett0

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:55 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021

Τόπος

Blairgowrie vic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_staines

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Approx 5mm.
I believe it is Siphopteron sp. RB1 of Robert Burn, Nudibranchs and Related Molluscs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 06:57 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:55 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Ledges dive site
IDing the sea star

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johno34

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:16 ΜΜ AEDT

Τόπος

Sth channel fort (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

meet_me_underwater

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022

Τόπος

Blairgowrie vic (Google, OSM)

Περιγραφή

This Trinchesia was being predated by Gymnodoris alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:12 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 05:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 05:05 ΜΜ +12

Τόπος

Majuro Atoll, RMI (Google, OSM)

Περιγραφή

NSSI2 Godiva sp. 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 12:41 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Any insights on this one appreciated. It has local experts stumped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selanie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:47 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:49 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_isotope

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2012 03:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciariederer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 03:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

please note th eribbon of eggs on the side of the nudibranch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvhf

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 04:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickhorniblow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickhorniblow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Almost certain is a Tergipes genus but can’t identify the species. The egg cases don’t match with the species that have already been posted. Any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciariederer

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 08:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceyhowley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kade

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:41 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jallitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 02:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_mick

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:13 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

SPECIES: Cerberilla incola
LOCATION: Teahouse Reef Nth, Ricketts Point Marine Sanctuary
QTY: x1
LENGTH: ~20mm
DEPTH: <1m
HABITAT: Sandy bottom, near seagrass beds
BEHAVIOUR:
CAMERA: Sony DSC-W350 w/Sony housing
IMAGES: x2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djnugent

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 12:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 07:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Saw two over about 50m.
Medium strength southerly.
Left-handed type.

There was a cool cirolanid isopod stuck on one but it was dead sadly, looked like it may have been stung. I think it was probably caught near shore. No other Neuston life seen.

Imaged in aquarium

~7cm long float
~40cm long tentacles not fully extended

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 07:53 ΜΜ NZST

Τόπος

Mermaids kitchen (Google, OSM)

Περιγραφή

Again a few active ones at night. I got 'stung' again and no pain. This one is strange with the orange dots all over. perhaps part of a stage in reproduction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2013

Περιγραφή

Aeolid Sea-slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_mick

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 03:09 ΜΜ AEST

Περιγραφή

SPECIES: Colpodaspis sp RB2 ?
NOTES: Undescribed species Colpodaspis sp RB2 ?
LOCATION: Teahouse Reef Nth, Ricketts Point Marine Sanctuary
QTY: x1
LENGTH: <5mm
DEPTH: ~2m
WATER TEMP: 18ºC
HABITAT: Rocky Reef w/medium algae cover/growth
BEHAVIOUR: Slow movement
CAMERA: Olympus TG4 (w/Sea Frogs housing)
IMAGES: x6
PROJECT: Melbourne Sea Slug Census (Apr 2023)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 11:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:41 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

IDing the orange sea spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 03:07 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 09:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djnugent

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 12:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunrux

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:36 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Size 40mm. Feeding. Several specimens. On jetty pylon. temp 18c.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

percha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2014 01:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:13 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

with eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 02:24 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Giant Kelp Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kade

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 03:54 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

love the molt!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 08:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Night dive on The Ozone shipwreck

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύρυγχο Μαυροδέλφινο (Globicephala macrorhynchus)

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2008 09:48 ΠΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Τόπος

Azores, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 1977

Περιγραφή

1977 film scan. Date show is approximate.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013

Περιγραφή

Marine Research Group of the FNCV fieldtrip.

Seen together with other MRG members.

One individual seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:18 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

IDing the striped arms sticking out of the sand
St Leonards pier night dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianscholey1

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:30 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen70000

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazspecialk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogenisunderwater

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:20 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewk42

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 02:59 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamsynmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020

Τόπος

Porthkerris (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

brooding embryos in his mouth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 02:35 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Marine leech I found underneath a rock, at low tide.

Ca. 25 mm when out of water, to ca. 45 mm when in water.

Using the key in Burreson (2020, Invertebrate Systematics 34), keys to Pontobdella. Unfortunately my images don't show the oral suckers clearly, and I don't know if paired eyespots are present or not. Possibly P. moorei or P. leucothela, based on species that have been recorded in Victoria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 01:49 ΜΜ NZDT

Τόπος

Hongoeka Bay South (Google, OSM)

Περιγραφή

Finally a nice big adult. They are extraordinarily beautiful.
This one was sitting on a small bush of Catenicellid bryozoans, but surrounded by quite a few other bushes.
I also saw a smaller red one in a separate bryozoan (Last image).

~3.5cm long
~3m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Could not stop the lense fogging over in the middle of a thunderstorm

A short vid of these two

https://youtu.be/c56nFP0MoEE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillybean1970

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 11:34 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

2 sea spiders
Under a rock in the intertidal zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μαυροδέλφινο (Globicephala melas)

Παρατηρητής

scott676

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 01:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 09:13 ΜΜ AEDT

Τόπος

chelsea melbourne (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 09:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discoslug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:32 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbssc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 08:25 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photo by M. Larkin and C. Westley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sip1961

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:42 ΠΜ AEDT

Τόπος

Fiddlers Green (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar seen this morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_theuma

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 02:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basu_dev_neupane

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011 03:40 ΠΜ +0545

Τόπος

Bhujung (Google, OSM)

Περιγραφή

Orchid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Marudi, MY-SK, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2016 10:31 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrakelly

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 03:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebdive

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 10:24 ΠΜ AEDT

Τόπος

Fly Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciariederer

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020

Περιγραφή

Great Spider Crabs in the background.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemeny

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 07:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

showing a trail of bite marks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 12:47 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benlove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 12:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 11:05 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

I haven't seen this species before, but they completely covered the rock shelf. About 5-10cm long. Exuded purple slime when disturbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2008 08:55 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcgiraffe73

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 01:22 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

scott_eipper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2005 07:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattytestoni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 10:09 ΜΜ AEDT

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrakelly

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 10:47 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 11:00 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Washed up on beach. Taken by Zoos Victoria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 01:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Elysia sp. RB1 of Burn, 2015 Nudibranchs and Related molluscs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discoslug

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 11:11 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discoslug

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 11:37 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2012 08:57 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird_brainz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 01:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgrey

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:39 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattytestoni

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 10:22 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Multiple individual present at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:49 ΜΜ UTC

Περιγραφή

sea spider is eating anteaolidiella sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 08:34 ΠΜ AEDT

Ετικέτες