Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twhitehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 11:35 AM SAST
Thalassornis leuconotus leuconotus - Photo (c) Mathias D'haen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Thalassornis leuconotus ssp. leuconotus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twhitehead

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:30 PM SAST
Thalassornis leuconotus leuconotus - Photo (c) Mathias D'haen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Thalassornis leuconotus ssp. leuconotus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rion_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:15 AM SAST

Περιγραφή

One of two pictured. Seemed smaller than the Humpbacks but distance may have made it hard to judge size. Possibly Orca...?

Megaptera novaeangliae australis - Photo (c) Emily Zucker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Megaptera novaeangliae ssp. australis, Ένα μέλος του Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

twhitehead

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 09:38 AM SAST
Podiceps nigricollis gurneyi - Photo (c) Michael McSweeney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Podiceps nigricollis ssp. gurneyi, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 01:12 AM ADT

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Megaptera novaeangliae australis - Photo (c) Emily Zucker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Megaptera novaeangliae ssp. australis, Ένα μέλος του Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

I finally did it!! Got a photo with both fiscals :-) Yay!

Bunches of birds were alarm calling in a patch of veld. The cause did not show itself and did not move from its spot. The calls point to a snake, so I can only imagine it was a puffy who came out to sunbathe for a bit. Or maybe a sandsnake.

Melaenornis silens - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Melaenornis silens, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liza81

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 06:00 AM SAST
Colius colius - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Colius colius, Ένα μέλος του Κολιόμορφα (Τάξη Coliiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_webb

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:37 PM SAST
Streptopelia semitorquata - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leswpowriesanbictza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 12:19 PM SAST

Περιγραφή

About 25 cm to 30 cm.

Streptopelia semitorquata - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicki51

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:52 AM SAST
Streptopelia semitorquata - Photo (c) Igmar Grewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Streptopelia semitorquata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliopehummer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 10:08 AM UTC
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) seelengalerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiomara24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 07:39 AM -03
Larus dominicanus dominicanus - Photo (c) Don Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Larus dominicanus ssp. dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiomara24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 07:39 AM -03
Larus dominicanus - Photo (c) obscurus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_mcsweeney

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:13 PM SAST

Περιγραφή

The verdict is still out on the species of Noddy for now......

Anous stolidus - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Anous stolidus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamcooper

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:36 PM SAST

Τόπος

Strand Beach (Google, OSM)
Anous stolidus - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Anous stolidus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αντιλόπη Μπόντεμποκ (Damaliscus pygargus)

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 11:38 AM SAST
Damaliscus pygargus phillipsi - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Damaliscus pygargus ssp. phillipsi, Ένα μέλος του Αντιλόπη Μπόντεμποκ (Damaliscus pygargus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opetrovych

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 04:13 PM UTC
Spheniscus demersus - Photo (c) Don-Jean Léandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jespah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:12 PM SAST
Cinnyris chalybeus chalybeus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Cinnyris chalybeus ssp. chalybeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2012 10:40 AM EDT

Περιγραφή

Southern Helmeted Guineafowl (Numida meleagris coronatus), DSC_1930.JPG

Numida meleagris papillosus - Photo (c) bhekisisa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Numida meleagris ssp. papillosus, Ένα μέλος του Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerjes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 10:58 PM CDT
Numida meleagris mitratus - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Numida meleagris ssp. mitratus, Ένα μέλος του Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:00 AM HST

Τόπος

Machinga, Malawi (Google, OSM)
Numida meleagris mitratus - Photo (c) maritzasouthafrica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Numida meleagris ssp. mitratus, Ένα μέλος του Κοινή Φραγκόκοτα (Numida meleagris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata)

Παρατηρητής

shawnpatience

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 06:29 PM SAST

Περιγραφή

Nest

Λειροφαλαρίδα - Photo (c) Johnny Wilson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmaritz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 07:57 AM SAST
Columba guinea phaeonota - Photo (c) Ernest Porter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Columba guinea ssp. phaeonota, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epcruises

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Thalassarche chlororhynchos - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Thalassarche chlororhynchos, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denverhendricksnatsoc

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 11:20 AM SAST

Περιγραφή

In garden.

Tricholaema leucomelas leucomelas - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Tricholaema leucomelas ssp. leucomelas, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

twhitehead

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 10:51 AM SAST
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor83

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 06:05 PM SAST

Περιγραφή

This is my first obsession so don’t judge

Raphicerus melanotis - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Raphicerus melanotis, Ένα μέλος του Αντιλοπίνες (Φυλή Antilopini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee275

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020
Anas - Photo (c) Vasilii Medvedev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Γένος Anas, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrijsdijk

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Microcarbo africanus africanus - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Microcarbo africanus ssp. africanus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianrijsdijk

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:04 AM HST

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)
Pachyptila desolata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nickleggatt: Pachyptila desolata, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46