Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giulianna_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:32 AM -03
Nycterinus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Γένος Nycterinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνάρα (Γένος Cynara)

Παρατηρητής

pamela521

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:43 PM -03
Κυνάρα - Photo (c) Amanda Slater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Κυνάρα (Γένος Cynara)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

pamela521

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:41 PM -03
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

aguyariel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Anairetes parulus - Photo (c) rdwilcox51, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Anairetes parulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

iam_meganxd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 04:38 PM UTC

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

lordpablo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:42 AM -03
Στρουθιόμορφα - Photo (c) Mark Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilioo_roca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:21 PM -03
Senna candolleana - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Senna candolleana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millytaas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 08:57 AM -03
Senna candolleana - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Senna candolleana, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julivillalon_chizu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:54 AM UTC
Eryphus laetus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Eryphus laetus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

julivillalon_chizu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:57 AM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

julivillalon_chizu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:57 PM -03

Περιγραφή

Cotorra Argentina en Chile

Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

julivillalon_chizu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:42 PM -03
Αγκινάρα - Photo (c) Darin J McGuire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Αγκινάρα (Cynara cardunculus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_medina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:50 PM UTC
Centris - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Γένος Centris, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_medina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:50 PM UTC
Μελισσοειδή - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διμορφοθήκη (Γένος Dimorphotheca)

Παρατηρητής

valentina_antonia_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 09:20 AM UTC
Διμορφοθήκη - Photo (c) houroumono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Διμορφοθήκη (Γένος Dimorphotheca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentina_antonia_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 09:23 AM UTC
Malva arborea - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Malva arborea, Ένα μέλος του Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebbadeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 11:59 AM -03
Lobelia polyphylla - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Lobelia polyphylla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rigoyan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:57 PM -03
Chilesia rudis - Photo (c) Asiel Olivares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Chilesia rudis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rigoyan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:57 PM -03
Chilesia - Photo (c) Asiel Olivares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Γένος Chilesia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

claudia_medina

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 01:58 PM -04
Οξαλίδα - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_medina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:02 PM UTC
Sympterygia lima - Photo (c) Diego Almendras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Sympterygia lima, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_medina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:55 PM UTC
Nolana paradoxa - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Nolana paradoxa, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguels

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 04:46 PM -03
Gyriosomus laevigatus - Photo (c) Ernesto Octavio Guzman Tapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Gyriosomus laevigatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flor_susana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:23 PM -04
Vanessa terpsichore - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Vanessa terpsichore, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina126

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 05:00 PM -04
Xylocopa augusti - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Xylocopa augusti, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivirijilla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 05:48 PM ADT
Nolana acuminata - Photo (c) Ben Lyle Bedard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Nolana acuminata, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivirijilla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 05:48 PM ADT
Nolana acuminata - Photo (c) Ben Lyle Bedard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Nolana acuminata, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλέντουλα (Γένος Calendula)

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 11:23 AM -04
Καλέντουλα - Photo (c) ishaip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Καλέντουλα (Γένος Calendula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλέντουλα (Γένος Calendula)

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 11:23 AM -04
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλέντουλα (Γένος Calendula)

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 11:23 AM -04
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη netoguz8: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 306