Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαυματόμυγα (Γένος Thaumatomyia)

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:04 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 11:53 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiangallardovaldivia

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 01:12 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 11:30 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelkern

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:40 AM UTC

Τόπος

Leechwald (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 06:58 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 12:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αηδής (Γένος Aedes)

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 12:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 11:56 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 11:48 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 12:21 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 04:08 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 12:00 PM -03

Περιγραφή

Erax Murinus
asilidae
mosca tigre