Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 12:51 PM PDT

Τόπος

Yukon, Canada (Google, OSM)
Autographa bimaculata - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Autographa bimaculata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kateward

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:13 PM EDT
Pterourus - Photo (c) AVEnturate Coahuila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Υπογένος Pterourus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

almeeraahmed

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 04:12 PM EDT

Περιγραφή

Found in the wet meadows

Pterourus - Photo (c) AVEnturate Coahuila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Υπογένος Pterourus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tarthur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 12:30 PM EDT
Pterourus - Photo (c) AVEnturate Coahuila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Υπογένος Pterourus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomcdonald

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 09:40 AM EDT

Τόπος

Pelee Island (Google, OSM)
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πολυγωνία Γένος Polygonia

Παρατηρητής

nagagamisisdiscovery

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:30 PM EDT
Polygonia faunus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Polygonia faunus, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γεωμετρίδες Οικογένεια Geometridae

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 09:11 AM EDT

Περιγραφή

believe this was an inch worm caterpillar.

Γεωμετρίδες - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chelseaburnham

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:07 AM ADT
Nadata gibbosa - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Nadata gibbosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hockeygrl24

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:36 AM UTC
Apantesis williamsii - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis williamsii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dkpeters

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 07:08 AM MDT
Apantesis parthenice - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis parthenice, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joekunk

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 1993 08:35 PM EDT
Apantesis - Photo (c) kent_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

onlysandpiper

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:48 AM UTC
Apantesis anna - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis anna, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:02 AM PDT
Sphinx poecila - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Sphinx poecila, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

veronica199

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:12 PM ADT

Τόπος

PEI (Google, OSM)
Cucullia - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Cucullia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

bturner560

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:22 PM EDT

Τόπος

Charlottesville (Google, OSM)
Norape ovina - Photo (c) Brent Steury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Norape ovina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

adgio_espinoza

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021
Noctuoidea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Υπεροικογένεια Noctuoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiehunter

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 04:42 PM EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rory36

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)
Asterocampa clyton - Photo (c) Sonorabee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Asterocampa clyton, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:34 PM EDT
Oligia chlorostigma - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Oligia chlorostigma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maxmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 05:57 AM UTC

Τόπος

Burkeville Va (Google, OSM)
Apantesis - Photo (c) kent_miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisongallant

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:01 PM EDT
Speyeria - Photo (c) Catherine Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Speyeria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

malcolmish

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 06:31 AM EDT

Τόπος

Hallebourg, ON, CA (Google, OSM)
Arctia plantaginis - Photo (c) Kristi DuBois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Arctia plantaginis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyoshea

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 03:03 PM ADT
Amblyscirtes hegon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Amblyscirtes hegon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcns

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 09:54 PM ADT

Περιγραφή

Acronicta tristis - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Acronicta tristis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ebenevol

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:43 AM ADT
Dasychira plagiata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Dasychira plagiata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Carterocephalus mandan - Photo (c) saxzimbog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by saxzimbog
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Carterocephalus mandan, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2004 10:01 PM HST
Bellura densa - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Bellura densa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2004 09:49 PM HST
Bellura densa - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Bellura densa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2003 10:09 PM HST
Bellura densa - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Bellura densa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2003 10:06 PM HST
Bellura densa - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Bellura densa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36469