Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim22lawrence

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:00 ΠΜ PDT
Arctiini - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Φυλή Arctiini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

differentdrummer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 03:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

This was on the ground, not flying.

Spilosoma dubia - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Spilosoma dubia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcburnett

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:50 ΠΜ EST
Spilosoma dubia - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Spilosoma dubia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianmcnorth

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 10:48 ΠΜ UTC
Spilosoma dubia - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Spilosoma dubia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Identical maculation, bordering state of VA:
https://www.inaturalist.org/observations/118054671

Not on BG in WV, so submitted:
https://bugguide.net/node/view/2316365

Ετικέτες

Apantesis nais - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe MDO
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis nais, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleyundomiel

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Apantesis - Photo (c) Kim Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Wagner
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Apantesis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracieszp

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:29 ΜΜ MDT
Phragmatobia fuliginosa - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Phragmatobia fuliginosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acnich

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 12:28 ΜΜ MDT

Τόπος

Buford, WY, US (Google, OSM)
Lycomorpha - Photo (c) Kyle Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Jones
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Lycomorpha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

california_naturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:06 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Ai suggested a cactus! Ha

Acronicta perdita - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Acronicta perdita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgoldrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:58 ΜΜ MDT
Apantesis williamsii - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis williamsii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniellerussell1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:24 ΠΜ MDT
Apantesis ornata - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis ornata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:14 ΜΜ MDT
Arctia yarrowii - Photo (c) acarson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Arctia yarrowii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchhurt

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:49 ΜΜ MDT

Τόπος

Livingston, MT, US (Google, OSM)
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 01:29 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Cisthene barnesii - Photo (c) Ben Hutchins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Hutchins
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Cisthene barnesii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrjacobeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 08:45 ΠΜ MDT
Chelis beanii - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Chelis beanii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 11:54 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Crambidia cephalica - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Crambidia cephalica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesciencecamel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronjclausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 12:47 ΜΜ MDT
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wei_han_lau

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:29 ΜΜ MDT
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:11 ΜΜ MDT
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwolke

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 07:47 ΠΜ CDT
Hypoprepia miniata - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Hypoprepia miniata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cailey_isaacson

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:14 ΠΜ UTC
Lycomorpha pholus - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Lycomorpha pholus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 10:31 ΜΜ MDT
Phragmatobia fuliginosa - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Phragmatobia fuliginosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrabenberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:32 ΠΜ CDT
Apantesis parthenice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis parthenice, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esbenlkjaer

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:20 ΠΜ CDT

Τόπος

Newbury, ND, USA (Google, OSM)
Apantesis parthenice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis parthenice, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:39 ΜΜ CDT

Τόπος

Homer, ND, USA (Google, OSM)
Apantesis virgo - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis virgo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfertig

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:49 ΠΜ MDT
Arctia caja - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Arctia caja, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jedsmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:40 ΜΜ MDT
Lycomorpha - Photo (c) Kyle Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Jones
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Γένος Lycomorpha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In weedy, shrubby prairie restoration.

Ετικέτες

Apantesis virguncula - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis virguncula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At building lights left on overnight. Intense smokey haze.

Ετικέτες

Apantesis virguncula - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη neoarctia: Apantesis virguncula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 56676