Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracieszp

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 04:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belweyermanns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:28 ΜΜ -03

Περιγραφή

Reserva Aguas do Brilhante, Itajai, Santa Catarina, Brasil - foto de Maria Isabel Weyermanns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wramey

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2014 01:48 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokperu

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:09 ΜΜ -05

Τόπος

Mandor, Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco_sornoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 03:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugovanvliet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 08:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciocastro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 08:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 03:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreissig

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:44 ΠΜ -03

Περιγραφή

night observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamsingh

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

caterpillars overwintered in a jar put into an uninsulated closed in porch, about 9 mm long; appear to have recently molted as old exoskeletons were visible
the adult that laid the eggs in Aug. 2020: https://inaturalist.ca/observations/71807845
the caterpillars just emerged from those eggs: https://inaturalist.ca/observations/71807847

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cochrane District, ON

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 08:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

At light. Lithophane sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 11:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 12:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At light at campground comfort station. @neoarctia , do you know if this has been recorded in SK?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_anctil

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 11:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Fen, Villeroy (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenzarate

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 01:22 ΠΜ -05

Περιγραφή

A striking lichen mimic moth of the family Noctuidae, subfamily Psaphidinae. This one was in perfect condition, I have found this once before but more battered and without all of the pattern discernible. 2 cm in length. Garden lights, semi-rural residential area, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico 2,200 meters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolieschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2007 06:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodneyv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2014 10:58 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018

Περιγραφή

summer brood - asymmetrical furcae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakeal

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 07:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2008 10:30 ΠΜ HST

Περιγραφή

on blueberry, Vaccinium angustifolium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 02:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 11:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wish I had gotten better pics, but my fancy camera setup is still in winter assembly.