Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olritchie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:19 PM ADT

Περιγραφή

-Small
-Skinny
-Orange/red
-Clear yellowish wings
-Big eyes
-Made buzzing noise when flying
-Long tail
-One spot on each wing

Sympetrum vicinum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:26 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:19 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:29 PM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:26 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:22 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:13 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:18 PM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:34 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:27 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:23 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:11 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Παρθενοκισσός - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:47 PM UTC
Calopogon tuberosus - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Calopogon tuberosus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:24 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:24 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:16 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:09 PM ADT
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:45 PM EDT
Polistes fuscatus - Photo (c) Bruce J. Marlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Polistes fuscatus, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:36 PM ADT
Libellula incesta - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Libellula incesta, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:31 PM ADT

Περιγραφή

AI suggestion

Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:36 PM ADT
Λιβελούλα - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ashish_ashu123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:58 AM ADT
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggcrunch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:49 PM UTC
Melanoplus femurrubrum - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Melanoplus femurrubrum, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei_naturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:48 AM ADT

Τόπος

Queens, CA-PE, CA (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα (Γένος Pieris)

Παρατηρητής

krisbertin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:11 AM ADT

Τόπος

58 Lakecrest Drive (Google, OSM)
Πιερίδα - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Πιερίδα (Γένος Pieris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:50 PM ADT
Meloe impressus - Photo (c) Rebecca McCluskey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Meloe impressus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

danielblais

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:40 PM ADT

Περιγραφή

Pretends to be a stick when feels threatened, stands straight up! Geometer moth 'inch worm' of some sort

Γεωμετρίδες - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliedoucet

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:01 PM ADT
Phellopsis obcordata - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Phellopsis obcordata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogluver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:12 PM ADT
Scudderia furcata - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Scudderia furcata, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:03 PM EDT

Περιγραφή

An occasional beautiful visitor at this site

Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbdragonflyguy: Junonia coenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16612