Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:03 PM EDT

Τόπος

Tisbury, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asiafuoco

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:37 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonydigby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 04:34 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:22 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:34 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:47 PM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:26 PM ADT

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:24 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviadoucet_sawyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:16 PM UTC

Τόπος

Saint-Antoine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 01:25 PM MDT

Τόπος

AB: Pakowki Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

On Gypsophila paniculata in sand dune area. This was the most common chrysidid at this site. More than a dozen specimens are deposited in the collection of the Royal Alberta Museum. My apologies for the poor image.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cratzlaff

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 01:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:06 PM EDT

Τόπος

Tisbury, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:31 PM ADT

Περιγραφή

AI suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:26 PM ADT

Τόπος

Harcourt, NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:00 PM ADT

Τόπος

Lincoln, NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:49 PM ADT

Περιγραφή

Found interior of comfort station, released outdoors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2012 07:14 AM EDT

Περιγραφή

Length 8.4 mm. Small-eyed, diurnal Photinus species with the narrow yellow margins against dark colour and straight black pronotal vitta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:22 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stubirdnb

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 11:33 AM ADT

Περιγραφή

At flowers of apple tree in our yard / garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogluver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:12 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdewar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:11 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:32 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:24 PM MDT

Περιγραφή

Resting on Dasiphora fruticosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:03 PM EDT

Περιγραφή

An occasional beautiful visitor at this site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikehannisian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:36 AM EDT

Περιγραφή

Lizard Tail Swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:46 PM ADT

Περιγραφή

Dead, looks like trapped in spider web. In vegetable garden near house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmelville

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:36 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:00 PM ADT

Τόπος

Lincoln, NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorehamster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:14 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbelliveau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:53 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Kings, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:12 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliefiliberti

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliefiliberti

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Queens, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

I observed (what I had assumed to be) a snapping turtle nest earlier this year, and upon revisiting the site yesterday, I found a hole from a hatchling recently exiting the nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:08 AM ADT

Τόπος

NB E4C, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 06:38 PM ADT

Περιγραφή

I saw something jump out of the corner of my eye. My brain assumed grasshopper, so I stared past the "small brown leaf", until I realized that was the thing that jumped LOL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 06:48 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:12 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_c-m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:23 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:31 PM MDT

Περιγραφή

On trail in open forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miranda_morrison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 01:56 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:27 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:43 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:48 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:29 PM ADT

Περιγραφή

maybe continuus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 03:32 PM EDT

Τόπος

Chaumont, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:14 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:01 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corygaudet

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:28 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:37 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennas

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:21 PM ADT

Τόπος

Garlands Crossing (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:12 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:12 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonybrooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:46 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 06:35 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agmcmll

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:05 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agmcmll

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 09:07 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara1007

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 03:58 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stubirdnb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:48 PM ADT

Περιγραφή

Growing from rotting debris (twigs, pine needles) along edge of trail in mature coniferous forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:47 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alba_nuadh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:19 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrussell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:41 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:49 AM ADT

Περιγραφή

A great day for a swarm of Prince Baskettails.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:53 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:39 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:27 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:26 PM ADT

Περιγραφή

First time for capturing the Rubyspots in the wheel!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:11 PM ADT

Περιγραφή

On this sunny and warm day they were everywhere to be seen in the grasses along the shoreline and you could find one on just about every available rock. Amazing sight!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:17 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:35 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:08 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:46 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:32 PM ADT

Περιγραφή

On birch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherylhellcat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Peel, CA-ON, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:27 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lockebeulve

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 01:00 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:54 AM EDT

Περιγραφή

Taken off disk flowers of a cultivated sunflower (Helianthis sp.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmig

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 01:41 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzimmerbirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 09:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα Επιοικογένεια Anthophila

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:34 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonybrooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 08:02 AM ADT

Περιγραφή

On Prunus serotina.

Not sure where to even start with this but it looked like a piece of lint on the cherry. Surprised me to see it start moving and to find the little critter inside. It was about 4mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 01:31 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:02 AM ADT

Περιγραφή

I think this is an Aphilanthops frigidus male, but the continuous band on T1 seems unusual?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 07:48 AM EDT

Περιγραφή

Two in LepiLED light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shermchar

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 11:31 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdriscoll

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:26 PM UTC

Περιγραφή

Among leaf litter, Dickson Falls trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlucas

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 04:25 PM CDT

Περιγραφή

On Oligoneuron rigidum in my sand prairie garden. A small bee with large eyes and a banded abdomen. It had a robust, like a small bumble. The bot suggests Melissodes druriellus, and it does look somewhat similar, and Flora of the Chicago region lists it as an oligolege of from various goldenrods including O. rigidum. Photos depict a single bee, a pollen carrying female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα Τάξη Hymenoptera

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:30 AM EDT

Τόπος

Swanton, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdewar

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:11 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdee

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:54 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:13 PM ADT

Περιγραφή

Found dead, floating in the Restigouche

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 03:12 PM EDT