Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbellucci

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)
Emys trinacris - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Emys trinacris, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:47 ΜΜ EEST
Galeodes graecus - Photo (c) jkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jkt
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Galeodes graecus, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashkoskim

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2010

Τόπος

Prilep, MK (Google, OSM)

Περιγραφή

This is strange spider that I found in my place. I was searching the internet and found that this might be a camel spider. The strange thing is that the camel spider lives in a desert, but this one was found in Macedonia, near the city Prilep.

Galeodes graecus - Photo (c) jkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jkt
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Galeodes graecus, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasko_atanasov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 09:42 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Galeodus greacus

Galeodes graecus - Photo (c) jkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jkt
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Galeodes graecus, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederikl

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 08:51 ΜΜ +00

Τόπος

Zagora, Marokko (Google, OSM)
Rhagodira algerica - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Rhagodira algerica, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam297

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:34 ΜΜ CEST
Podarcis galerai - Photo (c) kikegr89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Podarcis galerai, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminmb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:45 ΜΜ CEST
Discoglossus pictus - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Discoglossus pictus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedihofri

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedihofri

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

richard8484

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 09:35 ΠΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

orapaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:24 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

tommasocasali

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:06 ΠΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommasocasali

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:06 ΠΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurospat

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:34 ΠΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvoincrapera

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Gole del Drago (Google, OSM)
Pelophylax hispanicus - Photo (c) Simo Baro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simo Baro
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Pelophylax hispanicus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertocatania95

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2017 05:11 ΜΜ SAST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luist

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 05:22 ΜΜ SAST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_fullbright

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 12:06 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopecoraro

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:06 ΠΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvo_srg

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 02:10 ΜΜ CET
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickhaffner

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 03:21 ΜΜ CET
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpmoussus

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 10:29 ΜΜ CET
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludovicjurassique

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 02:21 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqu0

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 03:11 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tastyrna

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 05:02 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sven_eisenbiegler

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

lesanimauxdu22

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 05:20 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turbogauchiste

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

handled with someone authorized to do so

Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrufray

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2009 10:20 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaberoy

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 04:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Saint-Hippolyte (Google, OSM)
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2783