Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alireza_zamani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvoincrapera

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Gole del Drago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakov_salaviz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianvalls

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rduborget

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Corse, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Île Lavezzu, les Lavezzi, Bonifacio, Corsedu-Sud

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

elanzucchetti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elanzucchetti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 10:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018

Περιγραφή

Possibly a hybrid with meridionalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 2004

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 12:53 ΜΜ +04

Τόπος

Yerevan, Armenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawriehillsuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Montenegro (Google, OSM)

Περιγραφή

Unidentified species of frog taken at Buljarica wetland in Montenegro. Marsh frog?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2013 04:52 ΜΜ +00

Περιγραφή

Audissou J-A. (1994) - Redécouverte de Caralluma joannis
Maire. Cactus Aventures, 23 : 19-21
Audissou J-A. (1996) - In Situ : notes complémentaires sur
Caralluma joannis Maire, Cactus Aventures, 29: 20-21
Audissou J-A. (2005) Moroccan Stapeliads. Asklépios 94:18-27

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jactm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seigneuretvassaldesprats

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Bizerte, TN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimiho

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

mauro_fioretto

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2000

Περιγραφή

Hybrid of Bufo bufo x Bufotes viridis, photos taken 2000-2001. Garden pond with the presence of the two species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csim69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:04 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2013 06:34 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radomirjaskula

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2010

Τόπος

Tamaghza, Tunezja (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 01:37 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakinga

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 09:49 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Αβλέφαρος (Ablepharus anatolicus)

Παρατηρητής

plush_gf

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:09 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis07

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοβάτης (Pelobates syriacus)

Παρατηρητής

jvdwinden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 1992 08:47 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meteorquake

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:28 ΜΜ +03

Περιγραφή

Somewhere on the S slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseproma

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:14 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοβάτης (Pelobates syriacus)

Παρατηρητής

nina_r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 08:32 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ablfabl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 1994 10:09 ΠΜ CET

Τόπος

Tamerza, Tunesien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerasdy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίγα (Γένος Capra)

Παρατηρητής

zhenya_ivanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Antalya, TR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυφλοπόντικας Του Ισραήλ (Nannospalax ehrenbergi)

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2012

Τόπος

Kozan SE / TURKEY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 08:21 ΜΜ +03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:02 ΠΜ +03

Τόπος

Alana Valley, Irak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu223

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Περιγραφή

1 juvenile and 1 adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφογερανός (Anthropoides virgo)

Παρατηρητής

admss

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2012 07:12 ΠΜ CEST

Περιγραφή

One with Common Crane

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Αύγουστος 2011

Περιγραφή

Former "fritzjuergenobsti"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019

Τόπος

Sfisif, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Oriental, MA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφολιδόπτερα (Γένος Apholidoptera)

Παρατηρητής

humam-ghanim

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:10 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφολιδόπτερα (Γένος Eupholidoptera)

Παρατηρητής

adrianwilliams999

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 05:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφολιδόπτερα (Γένος Apholidoptera)

Παρατηρητής

hikuta

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φολιδοπτερίνοι (Φυλή Pholidopterini)

Παρατηρητής

hikuta

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019

Περιγραφή

Ophrys lutea cf. minor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baudier

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 04:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2010 07:07 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetlethesilkwing

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maylandia-curtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2016 12:20 ΜΜ +00

Τόπος

N12, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2012 10:36 ΠΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα Της Καρπάθου (Lyciasalamandra helverseni)

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremycalvo74

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:21 ΜΜ +04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminmb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awwa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

laurence53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 02:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:07 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 06:53 ΜΜ +03

Περιγραφή

Found in the same abandoned house as yesterday's observation, but I can tell it's a different individual because it has a partly regenerated tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavurtdagli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2015 04:54 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianlangner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022

Τόπος

Soran, Irak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine-coquis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balkanmega

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Antalya, TR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernesto_raya

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 08:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

olenavakarenko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 10:47 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Αύγουστος 2007

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex2907

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

domtom

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 04:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrojp

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:02 ΠΜ CEST

Τόπος

Galicia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaclav_john

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 10:59 ΠΜ CET

Τόπος

Sejenane, Tunisko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maeifler

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 11:24 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minazaki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 11:10 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remifay

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2012 02:43 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aville

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Slovenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 11:32 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarekbejaoui

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 05:44 ΜΜ CET

Τόπος

Magheraoua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalia-expertise

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuseppe_molinari

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 05:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melica_slo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2009 05:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2012 03:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

1 femelle à l'eau. Mare dans le bocage envahi par la reforestation naturelle (avec Guillaume Testud et ses nombreux étudiants)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

mc_photo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 05:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2004

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

bernardjulien06000

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 01:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcuohc

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ωτονυχτερίδα (Plecotus auritus)

Παρατηρητής

brunodurand

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 11:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Sardegna, IT (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

louvier

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 07:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tilik

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 06:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwara-n-ba

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2008 03:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2012 11:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

Combat avec Hottentotta gentili

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Antalya, TR (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult male