Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_chin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:08 ΜΜ EST
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_chin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:22 ΜΜ EST
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjcgreatparks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 01:09 ΜΜ EST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcilwaine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:12 ΜΜ EST
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:58 ΜΜ EST
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorkkanna

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:42 ΠΜ EST
Bidens bipinnata - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Bidens bipinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamespaulzaworski

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 02:22 ΜΜ CDT
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

redlikethecolor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:11 ΜΜ EST

Τόπος

Oakton (Google, OSM)
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocky_raccoon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:25 ΜΜ EST
Claytonia virginica - Photo (c) Cambray Bergmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cambray Bergmann
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecathcart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:10 ΜΜ CST
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:29 ΜΜ EST
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:37 ΜΜ EST
Hackelia virginiana - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Hackelia virginiana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:55 ΜΜ EST
Elymus hystrix - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 01:04 ΜΜ EST
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 01:14 ΜΜ EST
Miscanthus sinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Miscanthus sinensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramhall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:29 ΜΜ CST
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashreed7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:29 ΜΜ CST
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lockleysjohn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:31 ΜΜ EST

Περιγραφή

Five inches west edge of grove

Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarakat1201

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:40 ΜΜ CST

Τόπος

Franklin (Google, OSM)
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qworkqwork

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:50 ΜΜ EST

Περιγραφή

Earliest i have ever seen it :((((

Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Anna Ruby Falls, Minnehaha Falls, Tallulah Gorge:
inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2023/9/24

Eupatorium torreyanum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Eupatorium torreyanum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:55 ΜΜ EST
Dryopteris carthusiana - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Dryopteris carthusiana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:50 ΠΜ EST

Τόπος

Trafalgar, IN, US (Google, OSM)
Chimaphila maculata - Photo (c) Wayne Longbottom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Longbottom
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Chimaphila maculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachael84743

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 01:25 ΜΜ EST
Solanum carolinense - Photo (c) Cyber Canal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cyber Canal
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Anna Ruby Falls, Minnehaha Falls, Tallulah Gorge, Helen:
inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2023/9/24

Lobelia cardinalis - Photo (c) mike_adamovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mike_adamovic
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanamaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:52 ΜΜ CST
Claytonia virginica - Photo (c) Cambray Bergmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cambray Bergmann
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dee_gobbs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:15 ΠΜ EST
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proledict

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:38 ΜΜ CST
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Aquilegia canadensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

matthew_chin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:10 ΜΜ EST
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_chin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:11 ΜΜ EST
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη nativeplantaddict: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9389