Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wet, acidic seepage flat in open powerline right-of-way.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

springfevah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexidp6

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 03:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsuttonwildlifegarden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 03:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Thick out in full sun where the power line had been mowed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willparson

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A blue flag iris blooms at Mabel P. & Paul T. Goethchius Wetland Preserve in Caroline, N.Y., on June 12, 2021. Having once been considered for development as a residential subdivision, the 80-acre preserve is now permanently protected, and is owned and managed by the Finger Lakes Land Trust. The Upper Susquehanna Coalition partnered on the effort to acquire some of the land, which is within the headwaters of the West Branch Owego Creek and open to the public for activities like hiking and cross-country skiing. (Photo by Will Parson/Chesapeake Bay Program)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freesandwiches

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 07:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margiemick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Ithaca, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

very striking pale-petaled mutation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pink form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmboyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkeisers

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileynm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Μουριά (Morus rubra)

Παρατηρητής

milkweedhunter

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I am very excited about this find. My first one in the NE.