Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_a_garza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:10 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:04 PM CDT
Rudbeckia hirta pulcherrima - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Rudbeckia hirta var. pulcherrima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:56 AM CDT
Ulmus alata - Photo (c) Teri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teri
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Ulmus alata, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillon_freiburger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:57 AM CDT

Τόπος

Hatfield, MO, US (Google, OSM)
Agalinis auriculata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Agalinis auriculata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 05:42 PM CDT
Cinna arundinacea - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Cinna arundinacea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:32 PM CDT
Solidago nemoralis nemoralis - Photo (c) Andrew Ruggiero Van Gorp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Ruggiero Van Gorp
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Solidago nemoralis ssp. nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 04:32 PM CDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Liatris aspera - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Liatris aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Solidago ptarmicoides - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Solidago ptarmicoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Euploca tenella - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Euploca tenella, Ένα μέλος του Ηλιοτροπιοειδή (Υποοικογένεια Heliotropioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Liatris cylindracea - Photo (c) johnlovseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Liatris cylindracea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Symphyotrichum oolentangiense - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Symphyotrichum oolentangiense, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Rudbeckia subtomentosa - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Rudbeckia subtomentosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelabarnabee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:15 PM CDT
Bidens frondosa - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Bidens frondosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelabarnabee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:20 PM CDT
Agastache nepetoides - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Agastache nepetoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Juglans cinerea - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Juglans cinerea, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brownporcupine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 12:45 PM CDT
Frangula caroliniana - Photo (c) rockybranch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rockybranch
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Frangula caroliniana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:49 AM CDT
Ptelea trifoliata - Photo (c) Ryan Mellgren, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Mellgren
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Ptelea trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:48 AM CDT
Symphyotrichum anomalum - Photo (c) Vanessa Voelker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vanessa Voelker
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Symphyotrichum anomalum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:45 AM CDT
Symphyotrichum patens - Photo (c) chris buelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chris buelow
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Symphyotrichum patens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Aristolochia tomentosa - Photo (c) Nick Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Aristolochia tomentosa, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Ruellia strepens - Photo (c) Janet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Ruellia strepens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Mimosa nuttallii - Photo (c) Cherrie-lee P. Phillip, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cherrie-lee P. Phillip
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Mimosa nuttallii, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:42 AM CDT
Sorghastrum nutans - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Sorghastrum nutans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:37 AM CDT
Helianthus mollis - Photo (c) Marlo Perdicas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marlo Perdicas
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Helianthus mollis, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:34 AM CDT
Bidens aristosa - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Bidens aristosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:33 AM CDT
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:31 AM CDT
Tridens flavus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Tridens flavus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:29 AM CDT

Περιγραφή

Pbetz

Desmodium paniculatum - Photo (c) summer_cada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by summer_cada
Η ταυτότητα του χρήστη nathanaaron: Desmodium paniculatum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2787