Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2 fertile stems, 6 sterile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On low terrace of N facing dolomite bluff in a deep, Ozark sink. So far only one plant, will search more thoroughly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 05:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 03:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 01:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Only known location in the state. Growing very vigorously around an artificial lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοδυόσμος (Mentha suaveolens)

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 04:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 02:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing prolifically on N-facing bluff. Second geographic area G. boreale has been found in MO outside of a few bluffs on the Jack's Fork river further south. Species is a glacial relic in the state.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New population discovered on 4/27/2020. Bottom of a mesic slope along a mid-sized river. Large colony.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 05:05 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Distant relict disjunct population. Mid-lower terraces of a north facing slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:13 ΠΜ CDT

Τόπος

Columbia, MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcsorfs

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Corydon, IN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowdle

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_1_c

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebknerr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 12:00 ΜΜ UTC

Τόπος

Jacks Fork, MO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

🦖?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbraun1s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Proposed to my fiancée under this tree!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:22 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

json

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrebenedito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpagnier

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpagnier

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:40 ΜΜ CDT

Τόπος

Bolivar, MO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

? Looks like bracteata, but is almost completely glabrous