Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologicalmutualaidfoundation

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pine cone is about 3 inches long

Baeospora myosura - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Baeospora myosura, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologicalmutualaidfoundation

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at 1000 feet elevation in mixed woods on a well rotted stump. Strewn around the land here are multiple sites of green wood from the mycelium of these species.

Chlorociboria - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Γένος Chlorociboria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologicalmutualaidfoundation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the grassy field nestled into mixed woods at 1000 feet elevation.

Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologicalmutualaidfoundation

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:41 ΠΜ EDT
Sarcomyxa serotina - Photo (c) Irene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Irene
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Sarcomyxa serotina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologicalmutualaidfoundation

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jar75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Looks like on an elm

Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jar75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 01:40 ΜΜ EDT
Agaricus campestris - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Agaricus campestris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jar75

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On soft wood

Daedalea quercina - Photo (c) Robert Coulombe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Daedalea quercina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chametca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 04:51 ΜΜ EDT
Helicogloea compressa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Helicogloea compressa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jar75

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On softwood

Phaeotremella foliacea - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Phaeotremella foliacea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jar75

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:45 ΜΜ EDT
Irpex lacteus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Irpex lacteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily3007

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:29 ΜΜ EDT
Daldinia childiae - Photo (c) John Plischke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Σύνθετο Daldinia childiae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_rogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found growing in heavily clay soil on the edge of a highly trafficked walking path next to a tennis court. Beech and birch trees nearby.

Clavaria rosea - Photo (c) Brian Bailey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Clavaria rosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverpatrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverpatrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Ramariopsis kunzei - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Ramariopsis kunzei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney13171

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:38 ΜΜ EDT
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney13171

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:21 ΠΜ EDT
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

sydney13171

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:11 ΠΜ EDT
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney13171

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggydame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:50 ΜΜ EDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggydame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:47 ΜΜ EDT
Fomitopsis betulina - Photo (c) Bill MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggydame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:40 ΜΜ EDT
Tyromyces chioneus - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Tyromyces chioneus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Fayston, VT (Google, OSM)
Leotia viscosa - Photo (c) natureluvr01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Leotia viscosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Fayston, VT (Google, OSM)
Leucopholiota decorosa - Photo (c) woodsy_hag, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Leucopholiota decorosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavaman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:16 ΠΜ EDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavaman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:17 ΠΜ EDT
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greend00d

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:49 ΠΜ EDT
Leotia - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Γένος Leotia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greend00d

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:27 ΠΜ EDT
Crucibulum laeve - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Crucibulum laeve, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lavaman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:57 ΜΜ EDT
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_pineapple

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:29 ΜΜ EDT
Coprinopsis atramentaria - Photo (c) Marika Piilonen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marika Piilonen
Η ταυτότητα του χρήστη myco_mama_vt: Coprinopsis atramentaria, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 641