Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_rogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found growing in heavily clay soil on the edge of a highly trafficked walking path next to a tennis court. Beech and birch trees nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggydame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodymoran22

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrebozo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 02:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermontblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

laura_atom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woobat

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 05:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsfletch

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsfletch

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 06:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wanted to have a cast made but the slug said no

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

bsfletch

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 05:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Blue staining, yellow pore surface, intricate dark stipe and cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenameismolly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 11:42 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenameismolly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 11:32 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found on a recently fallen ash tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenameismolly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 07:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenameismolly

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmhicks

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenameismolly

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 12:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Last three photos taken the following day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 06:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwestbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Castleton, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 10:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmyoungs

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugeyedbernie

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwestbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poach

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 07:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitsunerach

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Bomoseen, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 12:00 ΜΜ CET

Τόπος

Voćin, HR-VP, HR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinbraley

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 04:59 ΜΜ AEST

Περιγραφή

8038

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dentalflossbay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncforager

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

findin_stuff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2011

Περιγραφή

Probably on the remains of Lactarius deceptivus.

Easternmost observation currently posted. Hughes et al 2001 only lists collections from the Western USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 06:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Observed fruiting on very well-decayed oak log exhibiting cubical rot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 03:55 ΜΜ EST

Περιγραφή

Fruiting on poplar.