Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

may-suphatsara

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Songkhla, TH (Google, OSM)
Argyreia capitiformis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia capitiformis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό
Argyreia capitiformis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia capitiformis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana_chimera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:22 ΜΜ +07
Ipomoea obscura - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea obscura, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana_chimera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:50 ΜΜ +07
Ipomoea pes-tigridis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea pes-tigridis, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten_00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 11:04 ΠΜ +07
Ipomoea hederifolia - Photo (c) AJ Wacaser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by AJ Wacaser
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea hederifolia, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneschoen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:08 ΠΜ +07
Argyreia nervosa - Photo (c) Andrea Schmuttermair, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Schmuttermair
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia nervosa, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamalligator

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 09:22 ΠΜ +07

Τόπος

Phrao, TH-CM, TH (Google, OSM)
Ipomoea cairica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

endless_wonderer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:00 ΜΜ +07
Ιπόμαια Η Πορφυρή - Photo (c) rmjf95, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 11:45 ΜΜ AKST
Camonea vitifolia - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Chief RedEarth
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Camonea vitifolia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:19 ΠΜ +07

Τόπος

Kham, Laos (Google, OSM)

Ετικέτες

Ipomoea cairica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:38 ΜΜ +07
Argyreia capitiformis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia capitiformis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023

Ετικέτες

Argyreia - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Γένος Argyreia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanjacquesgodon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 05:04 ΠΜ +07
Argyreia lanceolata - Photo (c) Didier Levasseur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Didier Levasseur
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia lanceolata, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nunthiwa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 07:39 ΠΜ +07
Ipomoea alba - Photo (c) T. E. D., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by T. E. D.
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea alba, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023
Argyreia cheliensis - Photo (c) Moss Natthaphong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Moss Natthaphong
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia cheliensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setthawut

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 08:56 ΠΜ +07
Argyreia capitiformis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia capitiformis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 02:51 ΜΜ +07
Argyreia collinsiae - Photo (c) Didier Levasseur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Didier Levasseur
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia collinsiae, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:54 ΠΜ +07
Argyreia - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Γένος Argyreia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinthong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:07 ΠΜ +07
Argyreia capitiformis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia capitiformis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duriyapron_wunpoolsombat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 06:29 ΠΜ +07
Ipomoea quamoclit - Photo (c) Sanket Tillu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sanket Tillu
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea quamoclit, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:06 ΠΜ +07
Ipomoea nil - Photo (c) Basílio Maciel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Basílio Maciel
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea nil, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjones8

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 05:19 ΜΜ +07
Gagnepainia godefroyi - Photo (c) Yingyod Lapwong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yingyod Lapwong
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Gagnepainia godefroyi, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahaprom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 09:36 ΠΜ +07
Ipomoea pes-caprae - Photo (c) Ana Carolina da Fonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Carolina da Fonte
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea pes-caprae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanakitsuparat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:46 ΜΜ +07
Argyreia laotica - Photo (c) alpaca-kku, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia laotica, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanakitsuparat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:54 ΠΜ +07
Argyreia siamensis - Photo (c) Moss Natthaphong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Moss Natthaphong
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia siamensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quadrangularis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 08:14 ΠΜ +07
Ipomoea horsfalliae - Photo (c) Ron Brasher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Brasher
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea horsfalliae, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamalligator

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:16 ΠΜ +07
Ipomoea cairica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:49 ΠΜ +07
Argyreia lycioides - Photo (c) Moss Natthaphong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Moss Natthaphong
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia lycioides, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpineflora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:39 ΜΜ +07
Argyreia - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Γένος Argyreia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

napasorn_chw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:55 ΠΜ +07
Argyreia siamensis - Photo (c) Moss Natthaphong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Moss Natthaphong
Η ταυτότητα του χρήστη moss94: Argyreia siamensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 914