Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnodonnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Περιγραφή

Climber binding shrubby vegetation growing on thin or non-existent soil on steep limestone slope above freshwater body.