Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dittebarild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 03:08 ΜΜ CEST
Blaberoidea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υπεροικογένεια Blaberoidea, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 10:16 ΠΜ CEST
Volucella bombylans - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Volucella bombylans, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob_skyum

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 05:27 ΜΜ CEST
Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Syrphinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonjakolindhansen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 02:02 ΜΜ CEST
Myathropa florea - Photo (c) Michael Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Myathropa florea, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soderhamn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 11:38 ΠΜ CEST
Merodon equestris - Photo (c) Donna Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lund

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 04:21 ΜΜ CEST
Merodon equestris - Photo (c) Donna Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runebjerre

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 04:26 ΜΜ CEST
Helophilus pendulus - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Helophilus pendulus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbossen

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 08:23 ΜΜ CEST
Merodon equestris - Photo (c) Donna Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 10:09 ΠΜ SAST
Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alekvarn

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 09:59 ΠΜ SAST
Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas10

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2016 05:21 ΜΜ CEST

Τόπος

Moss, NO-OF, NO (Google, OSM)

Περιγραφή

I found several like this one in a barrel i use to grow mosquitoes for mycket aquarium. They move!

Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrinej

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 04:53 ΜΜ SAST
Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corneliabuus

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:35 ΜΜ SAST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

eskil6aar

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:30 ΜΜ SAST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ynielsen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:17 ΠΜ CEST

Τόπος

Maribo, Denmark (Google, OSM)
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortestokholm

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 12:03 ΜΜ SAST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemirdl

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019

Τόπος

Kalzhofen (Google, OSM)
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 04:52 ΜΜ EEST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 01:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

June 2020.
Fovslet Skov. Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2011 01:29 ΜΜ BST

Περιγραφή

Love these Criorhinas - first time I've seen one on Hogweed.

Keith Marischal, East Lothian, Scotland.

Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_boe

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018

Τόπος

6760 Ribe, Danmark (Google, OSM)
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenddhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:16 ΜΜ CEST

Τόπος

Vejle, Danmark (Google, OSM)
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauslunde

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 11:36 ΠΜ SAST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015 01:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

May 2015.
Svanemosen, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickbarks

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 02:43 ΜΜ CST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgraversen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 02:47 ΜΜ CEST
Matsumyia berberina - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Matsumyia berberina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 05:06 ΜΜ CEST

Τόπος

Lunderskov (Google, OSM)
Pipizinae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Υποοικογένεια Pipizinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 03:51 ΜΜ CEST
Toxonevra modesta - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Toxonevra modesta, Ένα μέλος του Τοξόνευρα (Γένος Toxonevra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 8, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splint

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 11:14 ΠΜ CEST
Norellisoma spinimanum - Photo (c) michi1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michi1
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Norellisoma spinimanum, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 1, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 22541