Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenskjaer

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 09:24 ΠΜ CEST
Scaeva pyrastri - Photo (c) thierrygoubier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thierrygoubier
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Scaeva pyrastri, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikke134

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 08:23 ΠΜ CEST
Volucella zonaria - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Volucella zonaria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hansjorgen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 09:44 ΠΜ CEST
Merodon equestris - Photo (c) Christian Sørensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Sørensen
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anitta17

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 07:39 ΠΜ CEST
Volucella pellucens - Photo (c) Jakob Lorenzen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Volucella pellucens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantanico

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 11:09 ΠΜ CEST
Baccha elongata - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Baccha elongata, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpeskildsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:16 ΜΜ CEST
Episyrphus balteatus - Photo (c) joaquinportela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Episyrphus balteatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaryom

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Rebild, DK-ND, DK (Google, OSM)
Nephrotoma crocata - Photo (c) excessmind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Nephrotoma crocata, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantanico

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 02:08 ΜΜ CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenselm

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:14 ΜΜ CEST
Eristalis tenax - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hobiecat
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcnn

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 09:03 ΜΜ CEST
Chloromyia formosa - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Chloromyia formosa, Ένα μέλος του Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anders_dragsted

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 03:51 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

team10k

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:07 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbech

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 12:27 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikejoost

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:54 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runebjerre

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:21 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runebjerre

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:27 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 07:35 ΠΜ CEST

Περιγραφή

August 2020.
Svanemosen, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petereriksen

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 01:54 ΜΜ CEST
Leptogaster guttiventris - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster guttiventris, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soren_bech

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:23 ΠΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny1939

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:51 ΠΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 04:10 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kislund

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efvojens

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenstevnbak

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 08:44 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knudsen5800

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 11:35 ΠΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbs

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:10 ΜΜ CEST
Leptogaster guttiventris - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster guttiventris, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettevind

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammomoeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:37 ΜΜ CEST
Leptogaster guttiventris - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster guttiventris, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boll

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 08:34 ΜΜ CEST
Leptogaster cylindrica - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster cylindrica, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annefrederiksen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 09:16 ΜΜ CEST

Τόπος

Danmark (Google, OSM)
Leptogaster guttiventris - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη monicaoyre: Leptogaster guttiventris, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 25333