Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 03:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Renkum, Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 04:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juelnielsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 06:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

treetop2workshop

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:43 ΜΜ BST

Τόπος

Hawick TD9 8QS, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathtrystan

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 11:00 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linus_neufeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 11:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesper194

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 02:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

martinhojhansen

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanne20

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

herlo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 02:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Rønnede (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnrytterjensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 07:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

mifrira

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klausheinecke

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenstevnbak

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 05:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adippe

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 10:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny1939

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen170

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pluvialis

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

9240 Nibe, Danmark (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesperbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 02:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsten-s

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmuscool99

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 02:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

New to the Danish fauna :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonjorgensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinhojhansen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 04:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortensenk

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 05:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

skawian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 05:50 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dundunje

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 01:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eline46

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:19 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

torkil0240

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abumadsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 08:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonas2492

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersc

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 06:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

sitting on Heracleum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurentbarthe

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter204

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortensenk

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natteheks

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 11:08 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grathwohl

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 07:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter204

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortensenk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 04:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lund

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 03:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 01:24 ΜΜ CEST

Περιγραφή

June 2021.
Fovslet, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter204

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 07:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommykaae

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 08:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

martinhojhansen

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 09:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kasperbertelsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensshansen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 03:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

nillerthekeeper

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 11:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:47 ΜΜ CEST

Τόπος

Brors have (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bornehuset_traeet

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:21 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lotte54

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:22 ΜΜ CEST

Τόπος

Egedal, DK-HS, DK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Brors have (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentmeyers

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 05:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanjohan

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Midtjylland, DK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monaphipps

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvaleur

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 05:27 ΠΜ HST

Περιγραφή

Found dead inside. First record in Denmark since 1964. The next record is from 1914. The fly have been accepted in Denmark as Neoitamus cothurnatus and will go to the Zoological Museum, Copenhagen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter204

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 04:04 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2014 03:29 ΜΜ CEST

Περιγραφή

June 2014.
Vejle, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 03:33 ΜΜ CEST

Τόπος

Lunderskov (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettehhh

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 02:59 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pluvialis

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 08:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreasjensen1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 08:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 10:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Tiny, maybe Lauxaniidae.
August 2020.
Fovslet, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbalaban

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orewoet

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 12:19 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marialiljerothrasmussen

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 02:37 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Nordbjerg, Anholt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnrytterjensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:38 ΠΜ SAST

Περιγραφή

caught in malaise trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nillerthekeeper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 10:16 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Wery smal 2 til 3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eskil6aar

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 02:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:59 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

dorthewillman

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 09:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amager6

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 10:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_boe

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_christensen

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aahoppe

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 02:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npmj

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:25 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_boe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natteheks

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 10:55 ΜΜ CEST

Τόπος

Hjemme (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahsttraotee

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 02:51 ΜΜ SAST

Περιγραφή

European Cherry Fruit Fly (Rhagoletis cerasi)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ysteinhellesebrekke

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 05:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natforlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 06:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanhodnett

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 01:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Sogn, Oslo, Norway (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjartan2

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:21 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Tiny fly with iridescent green eyes and striped wings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ysteinhellesebrekke

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020

Τόπος

Kvam, Norge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermkg

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larumfrafarum

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 10:47 ΠΜ UTC

Τόπος

Farum (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinkclausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 12:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crashuhh

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 08:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 07:35 ΠΜ CEST

Περιγραφή

August 2020.
Svanemosen, Kolding, Denmark.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pia145

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

biomadsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 10:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 06:49 ΜΜ CEST

Περιγραφή

A female.
May 2020.
Fovslet Skov, Kolding, Denmark.

Ετικέτες