Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:54 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Prunus maritima.

Bombus impatiens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

kaiba1030

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:37 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

yrarchie

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On salvia

Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

big boy pileated woodpecker(i think)

Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

wdm124

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

jacksonercil

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not 100% this is a least sandpiper. Spotted near freshwater

Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

cnynaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Oswego, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

there were two circling the area around a very tall apartment building; the one depicted appeared to land on top of the building with the fish while the other continued to circle. There is a visible nest further south along the east side of the river, atop a utility pole, but I now suspect there may be one on top of the Simeon Dewitt apartment complex.

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

gregoryferreira

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:55 ΜΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:10 ΜΜ EDT
Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Pétur Gauti Valgeirsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airvillanueva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 09:50 ΜΜ EDT
Καναδέζικος Τσοπανάκος - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Claude Lyneis
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Καναδέζικος Τσοπανάκος (Sitta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joekunk

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:04 ΜΜ EDT
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnichol2

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:20 ΜΜ EDT
Hylocichla mustelina - Photo (c) Anna Hess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Anna Hess
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Hylocichla mustelina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdurinick

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Deerfield, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Broken boulder trail

Piranga olivacea - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Piranga olivacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:49 ΠΜ EDT
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:19 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Leslie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie S
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maine, US (Google, OSM)
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:06 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dragonberry

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:10 ΜΜ EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

emilyvu

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:28 ΠΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ivanisnotunbreackable

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:23 ΜΜ EST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_gold

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Barnstable County (Google, OSM)
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Edgartown, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Beginning to excavate a burrow.

Colletes validus - Photo (c) Max McCarthy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Colletes validus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)

Παρατηρητής

riverlovesinverts

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 02:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found dead indoors in a lab window. The second two photos were taken with a dissecting microscope.

Ανθηδηίνοι - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:25 ΜΜ EDT
Agapostemon virescens - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Agapostemon virescens, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

brandon1550

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 07:51 ΜΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eholm

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

🥺♥️

Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Brunswick, ME, USA (Google, OSM)
Vireo gilvus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Vireo gilvus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

peterselmayr

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Maine, US (Google, OSM)
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη mollymjacobson: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5574