Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janijarvi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 11:12 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Feeding on a roadside meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Concord, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosreil

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Hibiscus moscheutos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meristemming

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On cultivated swamp mallow (Hibiscus moscheutos)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleen99

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on liatris, back garden - repeatedly sticking its "tongue" in and out as if tasting one of the not-yet-opened buds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleen99

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

After looking through Triepeolus species on BugGuide, I'm wondering if this might be Triepeolus eliseae. I have additional photos if they'd be helpful, but unfortunately only the one (included here in this entry) that shows the bee from the rear - and it's somewhat blurry as the bee was spinning on the flower when I snapped that picture, and it flew away a few seconds later. Bee found on rudbeckia, back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinkbug

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 10:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipiter22

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 09:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanygreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 09:25 ΜΜ UTC

Τόπος

Philipstown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdebenham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 08:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonbkoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phusiologos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumnjoy

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 07:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbirdwebb

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Roswell, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

mallow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:53 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fkf2h

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 07:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jongelhaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 07:03 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holdenlukastaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 08:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Montague, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

Tisbury, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female, absolute beast of a bee, 15.9 mm long. Collected off of Rudbeckia hirta on a farm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 12:25 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 10:18 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Visited Euthamia graminifolia, in project plot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Pittsburg, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:10 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanconnolly

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 10:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Lincoln, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goodhostplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainmollusk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

and a bumblebee!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leif_richardson

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Andover, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:32 ΠΜ CDT

Τόπος

Pegram, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlhughes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020

Τόπος

Sardis, Ohio (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm not sure if this is an Andrena or Colletes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 01:49 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephferraro

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

From leaves of Potentilla sp.. 9mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A. cornelli? On azalea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Surprising for me. All over on Dasiphora fructicosa; rather late date. Flowering phenology of Dasiphora varies from place to place, can be as early as June (often August-September in fens around here). Wide vertex and apical areas of tergites, fairly dense punctures on scutum (vs. virginiana). Det confirmed with voucher specimens. Seems these guys and virginiana are probably most plausible Trachandrena in August-September in the northeast...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bondon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think, will check - does this seem right @steverobinson97? Yellow pronotal lobes. Saw a couple females here on Helianthus decapetalus alongside Andrena aliciae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Sharon, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 08:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a rotting white birch log.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:56 ΠΜ EDT

Τόπος

Edison, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddubois2

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A perfect moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

visiting Strophostyles umbellata. Thanks @gnatcatcher!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ask3

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 11:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Chincoteague NWR, VA August 10, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanygirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohlhughes

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020

Τόπος

Sardis, Ohio (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw a pair mating in this rose mallow flower. One left quickly but the other stuck around inside the flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priscilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 10:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Edgartown, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hibiscus turret bee (Ptilothrix bombiformis) visiting Pontederia cordata, pickerelweed flowers, Prospect Park, Brooklyn, August 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Edgartown, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blondspeeddemon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 02:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Barrier beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgibbs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celestes

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

iNat thinks that this is a large bird: turkey vulture, broad winged hawk....

I've never actually seen a toad in a hole before

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 03:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022

Τόπος

Victory, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

ID in progress, might be something interesting, possibly H. communis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 04:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Andover, MA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

brevipalpis or maybe robertsonii; have vouchers to check. On Rhus glabra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 08:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Female, included here mainly for own use, maybe not verifiable from these photos. Though note the long thoracic hair and the waxy pollen load on the tibia and basitarus (but not the femur). This individual was observed foraging on Lyonia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 03:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janijarvi

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 05:31 ΜΜ EEST

Τόπος

08700 Lohja, Suomi (Google, OSM)

Περιγραφή

Yksi yksilö, koiras, ahdekaunokilla lepäämässä

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janijarvi

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:55 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Naaras

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 09:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Second VT record, both on Salix interior in the past two weeks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 04:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on lyonia ligustrina, distinctive high pitched buzz of small colletes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 04:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

on Lysimachia quadrifolia, Apocynum androsaemifolium, Kalmia angustifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 04:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

On Lyonia ligustrina; male present as well. Crazy mandibles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Swanton, VT, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:11 ΜΜ EDT