Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Goshen, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a planted Azalea in the Bright Lights series (according the homeowner), which includes R. prinophyllum genetics

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorwv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female. Seneca meadows wetland preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Collected on Dalea purpurea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Hercacleum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

first record for NJ, I think. Males and females visiting Heuchera americana growing in rocky outcrops on steep slope facing the Delaware River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

first record for NJ, I think. Males and females visiting Heuchera americana growing in rocky outcrops on steep slope facing the Delaware River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 11:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Collected from a white-flowered Rhododendron in a residential yard by Sharon Britton. Long F1; broad median impunctate area on clypeus, especially apically; propedeal triangle about 50% roughened (apparently less than typical); pygidial plate broad, rounded apically, with prominent raised internal area; sparse but complete tergal hair bands T2-T4; long brown hairs T5-T6; tibial scopae long, sparse and simple (probably the most important character of the ones I could photograph); facial foveae of medium length, with short internal hairs orchaecous or paler. Short vertex, ~ 1 ocellar diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Lincoln, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:29 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Collected on Oenothera fruticosa. Keyed to P. atramontensis, but unsure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 02:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

12 mm, on Ilex opaca. Note longitudinal rugae in propedeal triangle, crowded punctures on scutum, short orange dorsal thoracic hairs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 06:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipiter22

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 09:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2013 05:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Chatham, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Keyed to fedorica, but I am new to Hylaeus ID so unsure. Collected on Salix

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Taken from Acer negundo. 8mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgwilson

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 04:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Delphinium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think, based on clypeus coloration. Visiting leatherleaf flowers, Chamaedaphne calyculata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Lancaster, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maybe A. frigida?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 02:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female. Note elongated face and long, thin, white foveae. One of a loose group of about six in a small area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredatwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Chatham, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 03:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2008 04:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 01:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Tisbury, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, patrolling around Epigaea repens, which has just begun flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think. Early spring, found in with hardwood woodlot, moving up and down trunks and cruising over leaf litter. Keyed out with Mitchell from voucher: impunctate abdomen, narrow foveae, short malar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

cf perplexa, I think. Andrena fenningeri is present here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pretty_buggy

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Uploaded additional video frames to try to distinguish between sandersoni and vagans.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolina

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 07:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 12:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

I'm not certain of ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnmtn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:26 ΜΜ EDT

Τόπος

North Pawlet, VT (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 01:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2006 10:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Kingston, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 10:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2010 08:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 02:55 ΜΜ EST

Τόπος

Ipswich, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 12:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

!!! Very early date; Batra had fenningeri males flying on February 9, 1990, in Beltsville, MD, but this is probably one of the earliest records for NJ, at least north Jersey? Hundreds of males swarming over the ground in usual aggregation area - females also numerous, but much less so. I noticed no females with pollen (don’t know if Red Maple is flowering yet around here, didn’t check), but I also only had about 10 minutes to observe. They are the expected Scrapteropsis here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 12:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

!!! Very early date; Batra had fenningeri males flying on February 9, 1990, in Beltsville, MD, but this is probably one of the earliest records for NJ, at least north Jersey? Hundreds of males swarming over the ground in usual aggregation area - females also numerous, but much less so. I noticed no females with pollen (don’t know if Red Maple is flowering yet around here, didn’t check), but I also only had about 10 minutes to observe. They are the expected Scrapteropsis here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 11:05 ΠΜ EST

Τόπος

Lee, NH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 09:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

This rare bird for North America had been at this location for almost a week, but the sub zero f weather of the previous day was too much and the bird perished an hour before I got to see it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:44 ΠΜ EST

Περιγραφή

Feeding on berries of Winterberry - Ilex verticillata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On an ornamental azalea.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 06:16 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Ca. 10-11 mm long.

Several seen on conflorescences of a cultivated Banksia serrata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:19 ΜΜ EST

Τόπος

Walpole, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This brown creeper was found on our deck after flying into a window. A bit stunned, it looks to me like it may survive.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2010 08:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:50 ΠΜ EDT

Τόπος

Walpole, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

We put metal cages around some of the native plants in our woods that we don't have many of, such as this American Fly-Honeysuckle. This eliminates deer browse so the protected plant can produce flowers, go to seed, and hopefully end up on the ground and germinate. On berry-producing plants like L. canadensis the birds will help distribute the seeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleen99

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

iNaturalist AI suggested only that this was a blood bee, no other suggestions. It however doesn't seem to be a blood bee :-) When I looked at the page for insects commonly misidentified as blood bees, I was pointed toward Holcopasites. Not sure if this species is correct, but seems possible? ID assistance very much appreciated! On fleabane, front yard. Bee was holding pretty much still as a rainstorm had just ended and sun was just starting to come back out, making for excellent views of the little guy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This native wind-pollinated plant has an interesting reproductive strategy - its flowers bloom over a two-day period to assure cross pollination. The buds form under water but emerge above the surface to flower. Both stamens and pistils are present in each flower on the first day, but only the pistils open (Day 1 flower is on the right). At night, the first-day flowers submerge beneath the water. On the second day, flowers emerge from the water again, but with the pistils retracted (Day 2 flower is on the left). The stamen stalks are lengthened and the anthers open. After blooming, the sepals and petals fold up and submerge yet again. Fruit develops underwater.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 07:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:39 ΜΜ EST

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 03:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnerrie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On flowers of Autumn Joy Sedum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth1273

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Του Weddell (Leptonychotes weddellii)

Παρατηρητής

pcziko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 03:50 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Underwater recording of Weddell Seals by the McMurdo Oceanographic Observatory (www.moo-antarctica.net). Of potentially soniferous marine mammals, only Weddell seals occur in the area at this time of year. Verified also by regular visual/video observation. Hydrophone at 21m deep. (Attached photo is example of Weddell seal near the observatory site, but was not taken at the same time as the audio recording).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 10:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

to my knowledge, this might be the first observation of this species at nests?

Photos and videos of nesting aggregations of Colletes hederae and Colletes halophilus in vertical faces of seaside bluffs in the UK inspired me to search for nests of C. speculiferus along the short, sandy "cliff face" here. Back on September 25th, I noticed some appropriately-sized holes in the cliff face just below an area in which Bank Swallows nest, but cloudy weather meant that activity on that day was pretty lackluster. Today, I returned to see if I'd have better luck in good weather. I didn't see anything the first time I walked along the cliff, other than an Agapostemon female, but as I was walking back, I saw a Colletes female dive into one of the same holes under that Bank Swallow colony that I noticed back in September. This female was in the nest for about four minutes before she re-emerged, having deposited the pollen that was on her legs when she entered. In all, some more casual searching turned up about 10 nests total spread along the ~6 foot high "cliff"; about half of these were on a sloping or vertical face, with the nest entrance facing outward, while the other half were on more horizontal surfaces at the top of the cliff. All nests had open holes about the size of a pencil eraser. Some were among dense grass or under overhanging roots, while others were in areas of bare sand. Some nests were quite close together, with entrances only a few centimeters apart. I saw females enter and exist nests numerous times. Males patrolled in the beach grass around areas where females were nesting, but I never saw any pairs mating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 12:47 ΜΜ EST

Τόπος

Bocas Del Toro, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Whaaaaat!? Found at summit of Mt. Major (1800’) on vaccinium but nowhere near sand. I suspect a dispersing male (no other Colletes seen). Wild record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesearcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

pretty awkward for this bombus...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Royalton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

No sign of A. helianthi...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrankberes

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Port Ewen, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

boltoniae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 11:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Strafford, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 10:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 05:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Danville, VT, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Mutant!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgibbs

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 05:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

dark form of trinodis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tentatively T. michiganensis. Quite small (smaller than most epeolus) with white hair bands. M. illatus should be the host based on size, date, and co-occurence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Alberta, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Suddenly came out behind some rocks at the top of the ridge. Was not startled by my presence but quickly wandered off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linesofprint

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seems to be Marine Blue well out of range?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephferraro

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:21 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:50 ΜΜ EDT