Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billbeck001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Callophrys xami - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Callophrys xami, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:35 ΠΜ CST
Melipotis famelica - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Melipotis famelica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:02 ΠΜ CST
Condica albigera - Photo (c) Jon McIntyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon McIntyre
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Condica albigera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:02 ΠΜ CST
Hexorthodes serrata - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Hexorthodes serrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2015 11:54 ΠΜ CST
Pellicia arina - Photo (c) Lucie Bruce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucie Bruce
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Pellicia arina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2016 02:12 ΜΜ CST
Pellicia arina - Photo (c) Lucie Bruce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lucie Bruce
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Pellicia arina, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2014 11:19 ΠΜ CDT
Xenophanes tryxus - Photo (c) Michael García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael García
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Xenophanes tryxus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 12:17 ΜΜ CDT
Staphylus ceos - Photo (c) Lon&Queta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Staphylus ceos, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 11:29 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Pyrausta pseudonythesalis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Pyrausta pseudonythesalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike1

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 12:03 ΜΜ CDT
Systasea zampa - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Systasea zampa, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:16 ΜΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Asciodes gordialis - Photo (c) Francisco Ramírez Palacios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francisco Ramírez Palacios
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Asciodes gordialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:23 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Calliprora sexstrigella - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Calliprora sexstrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 01:44 ΠΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Prionoxystus robiniae - Photo (c) fastjeffb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fastjeffb
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Prionoxystus robiniae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 08:27 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Tripudia limbatus - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Tripudia limbatus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:13 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Polyhymno - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Γένος Polyhymno, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:04 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Aristotelia devexella - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Aristotelia devexella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:13 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Bucculatrix - Photo (c) hullyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Γένος Bucculatrix, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leroyalaniz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 03:25 ΜΜ CST
Ministrymon clytie - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Ministrymon clytie, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leroyalaniz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:23 ΠΜ CST
Ministrymon clytie - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Ministrymon clytie, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:36 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Blepharomastix haedulalis - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Blepharomastix haedulalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 10:08 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Tripudia damozela - Photo (c) biancajbanda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by biancajbanda
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Tripudia damozela, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_cubed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 04:53 ΜΜ CST
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:28 ΠΜ CST

Ετικέτες

Synanthedonini - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Φυλή Synanthedonini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomnix

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 10:02 ΠΜ CST
Coxina cinctipalpis - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Coxina cinctipalpis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 03:54 ΜΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Nomophila nearctica - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Nomophila nearctica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 12:39 ΠΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Megalographa biloba - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Megalographa biloba, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 05:22 ΜΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 09:14 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Crambodes talidiformis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Crambodes talidiformis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:06 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)
Glyphidocera lactiflosella - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Glyphidocera lactiflosella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 09:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

After 3-1/2 days of deep freeze (lows down to about 15F), we had a high temperature on Jan. 18 of nearly 80F--just crazy swings in the temps. I was curious to see what insects survived the cold or emerged in the day after the end of the spell. I found a total of 6 species of moths, about 4 species of flies, 2 lacewings, and a few other odds and ends.

Ετικέτες

Orthonama obstipata - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη mike334: Orthonama obstipata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3121