Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 07:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 04:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 11:32 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:34 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 09:41 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 09:10 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 10:39 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 12:32 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:19 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 02:01 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:26 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:03 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:32 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 02:39 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:41 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristybaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 11:19 ΠΜ CST

Περιγραφή

Necataring on anacua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 06:47 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:23 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 06:56 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 07:28 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig_lipski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:59 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 02:46 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:27 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:58 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 12:12 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 11:24 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:26 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 07:10 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 07:19 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:23 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 08:29 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmjm93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 12:09 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 12:46 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:20 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάιος 21, 1978

Περιγραφή

Undoubtedly a new moth for me at the time. I have a contemporary field journal entry which helps to confirm the date and place of the photos (CWS Field J. Vol. 2:51).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 05:02 ΜΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Περιγραφή

Didn't get a good look or shot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyrudman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleanderseth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 10:25 ΜΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:56 ΜΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 07:30 ΜΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 08:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleanderseth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleanderseth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 09:38 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 05:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:06 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαναράκια (Cardiospermum halicacabum)

Παρατηρητής

kristybaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cattraylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvbirdingallnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 08:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joycegigout

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 02:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 11:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 09:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

tiny moth, not a leafhopper which iNat suggested; only got one shot of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 11:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

This appears to be a different species of Pterophorid than any I've documented on Salton Drive previously. But I have a lot of images of this family only IDed to family level.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 06:11 ΠΜ CDT

Τόπος

Liberty, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvbirdingallnature

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyrudman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 12:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 03:29 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 10:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 09:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 03:49 ΠΜ CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 07:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 12:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:00 ΠΜ CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 12:47 ΜΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvrodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 10:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)