Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:26 AM CDT

Περιγραφή

Ft. Inge Historic Park on the Leona River, Uvalde County Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:32 PM CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2016 04:53 PM CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by Pat Riek and Mike Rickard. First US record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 12:29 PM CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by Pat Riek and Mike Rickard. First US record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:17 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartmarcus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 08:47 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 07:38 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 12:00 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on croton

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 12:27 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:38 AM EDT

Περιγραφή

Could be E. miserulata, with white abdomen tip, heavy black discal spot, inner white spot on subterminal line, and very late flight date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:44 AM EDT

Περιγραφή

Not so sure about this one but does have the rather distinctive black sub terminal markings and lighter terminal edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2015 11:28 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2015 12:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2015 10:39 AM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 03:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 12:12 AM EDT

Ετικέτες

M3, D68

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 05:13 AM EDT

Ετικέτες

M3, D67

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:46 AM EDT

Ετικέτες

M3, D58

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 04:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:51 PM EDT

Ετικέτες

M3, D56

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:13 AM EDT

Ετικέτες

M3, D54

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:05 PM EDT

Περιγραφή

Hypena suggestions look lovely, and I wish I could slap that right down with confidence. :D

Ετικέτες

M3, D55

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvbirdingallnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:36 AM EDT

Ετικέτες

D47, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:15 AM EDT

Ετικέτες

M3, D48

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:07 AM EDT

Ετικέτες

M3, D37

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:12 AM EDT

Ετικέτες

M3, D38

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:20 PM EDT

Περιγραφή

My forefinger tip for scale.

Ετικέτες

M3, D40

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:47 AM EDT

Ετικέτες

M3, D42

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:43 PM EDT

Ετικέτες

M3, D44

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:51 PM EDT

Ετικέτες

M3, D45

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:23 AM EDT

Ετικέτες

M3, D46

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 09:12 AM EDT

Περιγραφή

It was feeding on Beech Drops, Epifagus virginiana. It seemed to be eating the flower buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 12:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 10:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojas_angela

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:04 AM CDT

Περιγραφή

Laying eggs on our guava!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:23 PM EDT

Περιγραφή

Nectaring on clematis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:13 PM EDT

Ετικέτες

D24, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:11 AM EDT

Ετικέτες

M3, D32

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 03:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:04 PM EDT

Ετικέτες

D27, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:20 AM EDT

Ετικέτες

D26, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 09:20 AM EDT

Ετικέτες

M3, D29

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:16 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:38 PM EDT

Ετικέτες

D25, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyrudman

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 11:25 AM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim668

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:29 PM EDT

Ετικέτες

D23, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:38 PM EDT

Ετικέτες

D22, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 03:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 07:49 AM EDT

Ετικέτες

D21, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:49 PM EDT

Ετικέτες

D20, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:59 PM EDT

Περιγραφή

or Herpetogramma aquilonalis?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:19 PM EDT

Ετικέτες

D19, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 09:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:24 PM EDT

Ετικέτες

D18, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:02 AM EDT

Ετικέτες

D17, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 09:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:45 AM EDT

Ετικέτες

D16, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:25 AM EDT

Ετικέτες

D15, m3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 11:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:37 AM EDT

Ετικέτες

m3, D13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 03:22 PM CDT

Τόπος

Kingsville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:21 AM EDT

Ετικέτες

m3, D12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2014 03:33 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 05:41 PM EDT

Περιγραφή

People are always sayin, "In real life, things aren't 'black and white'....Sometimes they are! :D

Ετικέτες

m3, D6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricksnider

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 11:37 AM EDT

Περιγραφή

Second one at UV light this year