Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jules_c

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:25 ΜΜ CST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisgustavo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:50 ΜΜ CST
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis_medina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:12 ΠΜ CST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubi107

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 07:56 ΠΜ CST
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehecatlheloderm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:31 ΜΜ CST
Lentinus berteroi - Photo (c) Denis Zabin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Denis Zabin
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Lentinus berteroi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehecatlheloderm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:32 ΜΜ CST
Lentinus flexipes - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Lentinus flexipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafa_gestrada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 09:50 ΠΜ CST
Calostoma cinnabarinum - Photo (c) alan_cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Calostoma cinnabarinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

Monitoring biodiversity inside the Maya Biosphere Reserve, (spanish: Reserva de la Biosfera Maya-RBM), with special attention to the jaguar (Panthera onca) and its preys.
Helping to strengthen the ACOFOP's Community Monitoring Network using iNaturalist application.
We stayed 4 days near Chanchich river (actually known as Holmul river), at Paso Menchuga base camp. Melchor de Mencos, Petén, Guatemala.
The monitoring was inside these areas:
Unidad de Manejo La Unión (21176 ha), managed by Custodios de la Selva (CUSTOSEL), Sociedad Civil.
Unidad de Manejo Río Chanchich (12217 ha), managed by Impulsores Suchitecos.
CUSTOSEL and Suchitecos are both part of ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales de Petén).
Special thanks:
Asociación Balam

Auricularia tremellosa - Photo (c) Angel Colorado Gonzalez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angel Colorado Gonzalez
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Auricularia tremellosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:49 ΜΜ CST
Lentinus flexipes - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Lentinus flexipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:48 ΜΜ CST
Amauroderma - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Amauroderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 12:17 ΜΜ CST
Clavulina coralloides - Photo (c) Stu Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Clavulina coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:23 ΠΜ CST
Globulares - Photo (c) Jonathan Coffin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Τμήμα Globulares, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:40 ΜΜ CST
Hygrocybeae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Φυλή Hygrocybeae, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:59 ΠΜ CST
Coltricia - Photo (c) Natasha Oliver, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natasha Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Coltricia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:06 ΜΜ CST
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 04:53 ΜΜ CST
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:52 ΜΜ CST
Agaricus subrutilescens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Agaricus subrutilescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:08 ΜΜ CST
Oudemansiella - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Oudemansiella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:04 ΜΜ CST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tboney777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:32 ΠΜ CST

Τόπος

Joyabaj, Guatemala (Google, OSM)
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 01:07 ΜΜ CST
Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 01:15 ΜΜ CST
Leotia lubrica - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Leotia lubrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 05:22 ΜΜ CST
Heimiomyces tenuipes - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Heimiomyces tenuipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 04:51 ΜΜ CST
Amanita - Photo (c) illypinot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:49 ΜΜ CST
Lentinus - Photo (c) Krysta Lianne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Krysta Lianne
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Τμήμα Lentinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:24 ΜΜ CST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 09:38 ΠΜ CST
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:10 ΠΜ CST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:27 ΠΜ CST
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fingjerry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 05:17 ΜΜ CST
Cyptotrama - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη micolegasatitlan: Γένος Cyptotrama, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 997