Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 05:20 ΜΜ CST

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 11:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilsondeleon7

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

esdras88

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Flores, GT-PE, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_ruben_sandoval_isaac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2000

Περιγραφή

Isotype collection.

Found on a soil bank. Seen at XAL.

Stained with Phloxine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 11:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:35 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:29 ΠΜ UTC

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:41 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 05:03 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 05:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:52 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:47 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:08 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:18 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:16 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαύη (Γένος Agave)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 04:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 01:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 04:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 03:29 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Photo 2 of 4 displaying crimson guttation

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 07:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 06:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:16 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:16 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 08:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 03:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 03:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

chichicaste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

pre-sporulation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

possibly Lactarius deterrimus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:56 ΜΜ CST

Περιγραφή

or caesaria complex?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:04 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:25 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:50 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:32 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:00 ΜΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:19 ΠΜ CST

Τόπος

Sololá, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micolegasatitlan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:27 ΜΜ CST