Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 09:09 AM EDT
Cyperus odoratus - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus odoratus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitawilliams

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 07:46 PM EDT

Τόπος

Windsor (Google, OSM)
Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tr85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:22 PM EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 05:43 PM EDT
Κύπειρος - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος Γένος Cyperus

Παρατηρητής

asper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 05:53 PM EDT
Κύπειρος - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος Γένος Cyperus

Παρατηρητής

asper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 05:53 PM EDT
Κύπειρος - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:19 PM EDT
Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:17 PM EDT
Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:18 PM EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:03 PM EDT
Cyperus odoratus - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus odoratus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:03 PM EDT
Cyperus fuscus - Photo (c) User:Fice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus fuscus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:14 PM EDT
Cyperus erythrorhizos - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus erythrorhizos, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velvetleaf

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:47 PM EDT

Περιγραφή

Harrow Greenway at Ferriss

Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skottikus

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:36 AM EDT

Τόπος

Stittsville (Google, OSM)
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobhighcock

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:08 PM EDT
Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

worldpeace

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 06:41 PM EDT

Τόπος

Essex, CA-ON, CA (Google, OSM)
Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:45 AM EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 07:51 AM EDT
Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahdodington

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 07:48 PM EDT

Τόπος

Nobel, ON, CA (Google, OSM)
Cyperus bipartitus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus bipartitus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:03 PM EDT
Cyperus odoratus - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus odoratus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:57 PM EDT
Cyperus erythrorhizos - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus erythrorhizos, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillcrosthwaite

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:57 PM EDT
Cyperus erythrorhizos - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus erythrorhizos, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonpriebe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 04:30 PM EDT
Cyperus odoratus - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus odoratus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος Γένος Cyperus

Παρατηρητής

chea_mc

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:11 AM EDT
Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimroberts1

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:48 AM EDT
Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepaiero

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 05:40 PM EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος Γένος Cyperus

Παρατηρητής

joshpersi

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 12:55 PM EDT
Cyperus fuscus - Photo (c) User:Fice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus fuscus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelhodge

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:21 PM EDT
Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:26 AM EDT
Cyperus lupulinus - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus lupulinus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiehunter

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:55 PM EDT
Cyperus strigosus - Photo (c) Brett Whaley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael_oldham: Cyperus strigosus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 13943