Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:50 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasylbakowsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

leafminer on cultivated Nasturtium (Tropaeolum majus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Κύμινο (Carum carvi)

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:37 ΠΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 1989 01:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

M.J. Oldham # 9204, specimen record, replicates at DAO, WAT, MICH 1423070, UWO, CAN, NHIC# 10643, das, wjc; identified as Puccinellia fasciculata by MJ Oldham, !AA Reznicek July 1990; common, with P. distans, P. nuttalliana, saline area, N side of Hwy 401; Dunwich Tp., live coll sent to SJ Darbyshire (DAO)