Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisacd

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 04:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Dover, DE, USA (Google, OSM)
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

jessierendl

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 08:17 ΜΜ EDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acouplewithoutborders

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 06:35 ΜΜ EDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 09:05 ΠΜ -03
Kronides - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gustavo Masuzzo
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Kronides, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:10 ΠΜ CDT

Περιγραφή

very small maybe smaller than micrutalis.
Planta hospedera Solanum umbellatum

Micrutalis - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Micrutalis, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curupira

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 04:02 ΜΜ -03

Τόπος

Fazenda Rio Grande (Google, OSM)
Aconophorini - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Aconophorini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizatorres

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:21 ΜΜ CDT
Aconophora - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Aconophora, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:06 ΠΜ CDT
Publilia concava - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Publilia concava, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:03 ΜΜ CDT
Publilia reticulata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Publilia reticulata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:30 ΜΜ -04

Τόπος

Brasso Seco (Google, OSM)
Membracini - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Membracini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:23 ΜΜ -04
Antianthe - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Antianthe, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:43 ΜΜ -04

Περιγραφή

Plant is Piper sp

Bolbonota - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Bolbonota, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:45 ΜΜ -04

Περιγραφή

Plant is Piper sp

Bolbonota - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Bolbonota, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:41 ΜΜ -04

Περιγραφή

Plant is Piper sp

Bolbonota - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Bolbonota, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 05:17 ΜΜ AST
Polyglyptini - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Polyglyptini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

rka67

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 05:43 ΜΜ -04
Membracini - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Membracini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2013 01:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Deciduous mixed forest.

Microcentrus - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Microcentrus, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

frogfruit

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 04:23 ΜΜ EDT
Ceresini - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Ceresini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blklab

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2011 08:57 ΜΜ EDT
Vanduzea arquata - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Vanduzea arquata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamaltastico

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:40 ΜΜ CDT
Enchenopa quadricolor - Photo (c) Luis Cadena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luis Cadena
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Enchenopa quadricolor, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:59 ΠΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Hypsoprora - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gustavo Masuzzo
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Hypsoprora, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:33 ΠΜ UTC
Ennya - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Ennya, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriss666

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 01:43 ΜΜ CST
Talipedini - Photo (c) Giovane Proença, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Giovane Proença
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Talipedini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rajibrudratariang

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 03:57 ΜΜ IST
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprenca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020
Antianthe - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Γένος Antianthe, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awthorn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 06:10 ΜΜ CDT
Smiliini - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Smiliini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

mckenzietoth

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:21 ΠΜ EDT
Telamonini - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Telamonini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 06:31 ΜΜ EDT
Vanduzea segmentata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Vanduzea segmentata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 06:32 ΜΜ EDT
Amastrini - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Φυλή Amastrini, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ellis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:36 ΜΜ EST
Thelia bimaculata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη micahfletcher: Thelia bimaculata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1573