Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 09:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_rex

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 09:44 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 03:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

rka67

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 05:43 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imalipusram

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2016 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2013

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2013
coll'ed beating/sweeping, during BugGuide Gathering_2013
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 04:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2015 11:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 03:46 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriss666

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 06:17 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udaytarphe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 12:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 10:42 ΠΜ -05

Περιγραφή

Membracidae adults and nymphs in Mutualism with wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigodios

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:22 ΠΜ -03

Περιγραφή

Nymphs and adult

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 11:43 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtkindt

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 09:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On mulberry. Collected for Dr. Laura Sullivan-Beckers. On a rainy day; saw it crawl around to underside of the branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caja-manga

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:45 ΠΜ -03

Περιγραφή

Fotos de 26/06/21.

Fotos do mesmo gurpo em 13/07/21: https://www.inaturalist.org/observations/89075770

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 05:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

Tritropidia nimbata & Aphetea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 12:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajarajansb

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 01:51 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On seeds of Cassia fistula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 12:05 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 10:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielvolkerlacerda

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 10:16 ΠΜ HST

Περιγραφή

nova espécie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:53 ΠΜ -04

Περιγραφή

@smckamey
adults ca. 03 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:50 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 04:15 ΜΜ -05

Περιγραφή

Membracidae adults and nymphs in Mutualism with wasp

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpersia

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 08:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ytalo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:20 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

freshly molted individual, on black walnut

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 01:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Three depicted, including a mating pair, at least ten observed on Prunus virginiana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maribela

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 07:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

nymph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 11:44 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raycama

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Περιγραφή

For the nymphs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 06:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 05:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janabuggs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 08:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

with Ant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 04:33 ΜΜ SST

Τόπος

San Mateo Tócuaro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 01:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mechas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 10:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mequiel

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 10:17 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 03:34 ΠΜ HST

Περιγραφή

Host plant: Helianthus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannevc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 07:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Quercus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 06:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emartian

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 01:03 ΜΜ MDT

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on the flower of desert mistletoe. Viewed under a dissecting microscope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 01:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 09:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 07:26 ΠΜ HST

Τόπος

Aguarico, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Parque Nacional Yasuní, Puesto de control MAE, Río Tiputini.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luclapointe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 12:52 ΜΜ EDT

Τόπος

L'Ancienne-Lorette (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amrodstef

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

There is a Enchenopa sp. in the left border of the image.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 06:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amrodstef

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 08:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 06:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 05:18 ΜΜ +03

Περιγραφή

Host plant on photo 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:48 ΠΜ -05

Περιγραφή

Sobre hoja de "drago" (Croton mutisianus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)

Παρατηρητής

verogelem

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 05:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2015 10:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2010 04:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:37 ΠΜ -05

Τόπος

Quito, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 11:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Beat sheet from Lycium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianfranco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 04:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainforest

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018

Τόπος

Yasuni, Équateur (Google, OSM)

Περιγραφή

Please Help ID this Treehopper and Ant.

Ant drink the honeydew of a treehopper.

Watch the Video at:
https://www.youtube.com/watch?v=y5mGI5Ct_34

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supern

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 07:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinjg3

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 01:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found this battle happening on my windshield, managed to snap the shot before the wasp flew off with its quarry. Have gotten prelim id as Oak Hopper, would like confirmation...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 10:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 10:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 02:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 08:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 05:48 ΜΜ -03

Περιγραφή

En frutos inmaduros de Senegalia bonariensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodri777

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)

Περιγραφή

Ese insecto era muy rápido, cambiaba de dirección cada vez

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpiolain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 11:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesparham

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenabanuelos1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samjengland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 10:36 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcruz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizbeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Adultos en mata de jitomate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izchelor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 11:09 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciomorales

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 12:12 ΠΜ UTC

Τόπος

Salado del consota (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 04:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 05:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Swept from vegetation in open field next to small spring. Desert woodland with nearby vegetation including Juniperus, Artemisia, Armelanchier, Rhus, and Sisymbrium.
This genus/species is very common at this general location, hence my failing to post sooner.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rozkidd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 01:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 07:03 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 03:45 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On Helianthus vegetation in garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwe82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:50 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 05:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwe82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 03:03 ΜΜ CET

Περιγραφή

  • Camponotus sp.