Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς Egretta caerulea

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) Geoff Coe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:27 AM CDT

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Carphephorus pseudoliatris - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Carphephorus pseudoliatris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:20 PM CDT
Lygodium japonicum - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Lygodium japonicum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Sarracenia alata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Sarracenia alata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:30 PM CDT
Stokesia laevis - Photo (c) Lauren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Stokesia laevis, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Platanthera ciliaris - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Platanthera ciliaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:19 PM CDT
Carphephorus pseudoliatris - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Carphephorus pseudoliatris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Conoclinium coelestinum - Photo (c) Carey Newton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Lobelia cardinalis - Photo (c) randytoad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanbartlett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:25 AM UTC
Carphephorus odoratissimus - Photo (c) Scott Simmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Carphephorus odoratissimus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:33 AM CDT

Περιγραφή

Preying on Long-tailed Skipper.

Peucetia viridans - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:34 AM CDT

Περιγραφή

Predated by Green Lynx Spider.

Urbanus proteus - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Urbanus proteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:58 AM CDT
Senna obtusifolia - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Senna obtusifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:36 AM CDT
Urbanus proteus - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Urbanus proteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica209

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:47 AM UTC
Callicarpa - Photo (c) Todd J, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Γένος Callicarpa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica209

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:38 AM UTC
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

khalix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:00 PM CDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 09:30 AM CDT

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Zigadenus glaberrimus - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Zigadenus glaberrimus, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:31 PM CDT
Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:57 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Polygala incarnata - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Polygala incarnata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:52 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Liatris squarrosa - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Liatris squarrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:30 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Carphephorus pseudoliatris - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Carphephorus pseudoliatris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:27 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Carphephorus odoratissimus - Photo (c) Scott Simmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Carphephorus odoratissimus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:23 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Eryngium integrifolium - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Eryngium integrifolium, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:26 PM CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Bigelowia nudata - Photo (c) canoe4nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Bigelowia nudata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:48 PM EDT
Phyciodes phaon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Phyciodes phaon, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:48 PM EDT
Pluchea baccharis - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Pluchea baccharis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:10 AM EDT
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Gopherus polyphemus - Photo (c) Dave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Gopherus polyphemus, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 06:42 PM CDT
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2510