Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 08:27 ΠΜ CST
Aronia arbutifolia - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Aronia arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 08:46 ΠΜ CST
Rhododendron austrinum - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Rhododendron austrinum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:23 ΠΜ CST

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:39 ΠΜ CST
Αλεπωσκίουρος - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:35 ΜΜ CST

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Ctenium aromaticum - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Ctenium aromaticum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:44 ΜΜ CST
Chaptalia tomentosa - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Chaptalia tomentosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:39 ΜΜ CST
Houstonia procumbens - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Houstonia procumbens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:41 ΜΜ CST
Viola primulifolia - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Viola primulifolia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:37 ΜΜ CST
Gelsemium sempervirens - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Gelsemium sempervirens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileerichardson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:50 ΜΜ CST
Viola septemloba - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Viola septemloba, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank08

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:29 ΜΜ CDT

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Gelsemium rankinii - Photo (c) Lauren McLaurin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lauren McLaurin
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Gelsemium rankinii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 01:29 ΜΜ EST
Bidens alba - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 08:53 ΠΜ CST
Schistocerca damnifica - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Schistocerca damnifica, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 11:07 ΠΜ CST

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Cirsium horridulum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Cirsium horridulum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 10:29 ΠΜ CST
Viola lanceolata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Viola lanceolata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:27 ΠΜ CST

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Rubus trivialis - Photo (c) sehnature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Rubus trivialis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigeme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:58 ΠΜ CST
Ctenium aromaticum - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Ctenium aromaticum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_spina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:27 ΠΜ CST

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:26 ΜΜ CST
Viola primulifolia - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Viola primulifolia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:10 ΠΜ CST

Τόπος

Gautier, MS, US (Google, OSM)
Viola lanceolata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Viola lanceolata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

jackhutch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:46 ΠΜ CST

Τόπος

Gautier, MS, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Αλιγάτορας - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

kentucky-girl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:31 ΠΜ CST
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

kentucky-girl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:09 ΠΜ CST
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With tags, apparently

Antigone canadensis pulla - Photo (c) Kim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Antigone canadensis ssp. pulla, Ένα μέλος του Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:13 ΠΜ CST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:16 ΠΜ CST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:37 ΜΜ CST
Chaptalia tomentosa - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Chaptalia tomentosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blake_d_lamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:05 ΜΜ CST
Ctenium aromaticum - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Ctenium aromaticum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:47 ΜΜ CST
Aletris - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Γένος Aletris, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:47 ΜΜ CST
Smilax pumila - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη mcferny: Smilax pumila, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3786