Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricketfrog13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2004

Τόπος

Old Headquarters (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelin_cross

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Lifer, in situ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 06:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Positively identified by a hummingbird bander from Alabama, but tiny hummingbird, with short bill, hunched posture sitting, and you can just make out one of the long gorget feathers

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρακούντα (Sphyraena barracuda)

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 01:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Caught in crab trap in shallow bay water 20ppt salinity. Dorsal fin origin slightly behind origin of pelvic fin; about 70 lat line scales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 03:34 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found on Castanea pumila (Chinkapin)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine savanna. Sitting on trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 03:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmiller03

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcburly

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on porch of outbuilding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019

Περιγραφή

pine savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 07:58 ΠΜ CST

Περιγραφή

on oak branch; every "cup" is perforated at the bottom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 06:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 04:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

On road by wet ditch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1983

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of 4 individuals of this amazing species observed while exploring a tributary of the Unadilla River. After reading Bishop's seminal work "Handbook of Salamanders", my best friend/cousin/fellow Herpetologist "Pete" (@jdanch) and I decided to check out some historical New York State records for C. alleghaniensis listed in the book, some dating back to the 1940's! We set out on a field trip to examine some old locality records from Delaware County, and were amazed to find a population still extant at one particular locale. Unfortunately we noticed a decrease in the water quality as we worked our way downstream, encountering several small factories pumping effluent directly into the river. I believe this had negatively impacted this population even prior to the 1980's, as we observed no subadults or juveniles, only the 4 large and apparently old adults (one being a "monster" female, only 2 inches shy of the 29 1/8" record specimen!) - despite the two of us having field experience with this species, and a thorough search of over a mile of potential habitat. One specimen had an unusual, large "egg-shaped" growth/lesion on the upper caudal region, a condition I suspect was related to the deteriorating water quality. Sadly, it has come to my knowledge that recent biological surveys at this location targeting this particular species have produced no additional observations of North America's very own magnificent "Giant Salamander".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 09:16 ΠΜ CST

Περιγραφή

Four very vocal cranes on high school athletic field. They then flew to adjacent mitigation area (2nd photo). this is about 1/4 mile from MS Sandhill Crane NWR. @mcferny, I didn't have binoculars so couldn't see tags

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smfinnerty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbishop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 11:17 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adedrickson

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 03:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 10:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Restricted access location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 04:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)