Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altom

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:54 ΜΜ BST

Τόπος

Cornwall, UK (Google, OSM)
Pachyrhinus lethierryi - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Pachyrhinus lethierryi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcdomenech

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:46 ΠΜ GMT
Paradromius linearis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Paradromius linearis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:13 ΜΜ BST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:26 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Anthonomus bituberculatus - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthonomus bituberculatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:21 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:20 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:49 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:01 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Anthonomus bituberculatus - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthonomus bituberculatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 04:18 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Anthonomus bituberculatus - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthonomus bituberculatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 05:12 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Apple (Malus domestica)

Anthonomus bituberculatus - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthonomus bituberculatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 05:33 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Anthonomus bituberculatus - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthonomus bituberculatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingrid_kulozik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:30 ΜΜ CEST
Tetratoma fungorum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Tetratoma fungorum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaobrito

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:01 ΜΜ CEST
Broscus cephalotes - Photo (c) Oskar Gran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Broscus cephalotes, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 05:44 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Apple (Malus domestica)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomolojosh

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:42 ΜΜ BST

Περιγραφή

Specimen may be damaged and missing body parts. If additional photos are need for ID, let me know.

Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 05:22 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Apple (Malus domestica)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coldeansapphire

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:48 ΜΜ GMT
Tachyporus hypnorum - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Tachyporus hypnorum, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milo_hr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:22 ΜΜ GMT

Τόπος

Painshill Park (Google, OSM)
Nalassus laevioctostriatus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Nalassus laevioctostriatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbellamy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 10:20 ΠΜ GMT
Coccinella magnifica - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Coccinella magnifica, Ένα μέλος του Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)

Παρατηρητής

david3613

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 09:28 ΠΜ GMT
Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glivey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:06 ΜΜ GMT
Cetonia aurata - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Cetonia aurata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coldeansapphire

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 07:29 ΜΜ GMT
Oedemera femoralis - Photo (c) Linné's Nightmare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Linné's Nightmare
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Oedemera femoralis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_baines

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2011 12:37 ΜΜ BST
Selatosomus aeneus - Photo Siga, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Selatosomus aeneus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 04:11 ΜΜ GMT
Otiorhynchus singularis - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Otiorhynchus singularis, Ένα μέλος του Ωτιόρρυγχος (Γένος Otiorhynchus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zighost

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Pueblar (Google, OSM)

Περιγραφή

Around 4-5 mm long.

Tenebrioninae - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Υποοικογένεια Tenebrioninae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

racheroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:08 ΠΜ GMT
Agelastica alni - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 12:30 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Beaten from Hawthorn (Crataegus sp)

Bruchidius imbricornis - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Bruchidius imbricornis, Ένα μέλος του Βρουχίνες (Υποοικογένεια Bruchinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacoderm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:19 ΜΜ BST

Τόπος

St Albans, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

These obviously can't be identified from this photo. But they were later keyed out and verified in the "lab", under the microscope. Some males were dissected. I'm just keeping this photo here for the faunistic record.

Longitarsus parvulus - Photo (c) Mishanook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mishanook
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Longitarsus parvulus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

timlar2

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:19 ΠΜ BST
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra_kaighin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:31 ΠΜ BST

Τόπος

IM3 (Google, OSM)
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbarclay: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1849