Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadynrmurray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:51 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbarclay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:37 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 09:57 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On low, exposed rocks at edge of rocky hillside clearing next to path.

Hillside covered in bracken.
Nearest woodland some distance away.