Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 09:57 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On low, exposed rocks at edge of rocky hillside clearing next to path.

Hillside covered in bracken.
Nearest woodland some distance away.