Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebodyelse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 03:13 ΜΜ BST
Eupeodes - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Eupeodes, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jballam

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 08:57 ΠΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Eristalinus sepulchralis - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalinus sepulchralis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jballam

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:26 ΜΜ BST

Τόπος

Poole, UK (Google, OSM)
Eristalis similis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis similis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jballam

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:31 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Eoseristalis - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Υπογένος Eoseristalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jballam

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:43 ΜΜ BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)
Chalcosyrphus nemorum - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Chalcosyrphus nemorum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2018

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 02:13 ΜΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Xanthogramma pedissequum - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Xanthogramma pedissequum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2018

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:32 ΜΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Chrysotoxum festivum - Photo (c) Martin Andersson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Chrysotoxum festivum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2018

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:13 ΜΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Chrysotoxum festivum - Photo (c) Martin Andersson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Chrysotoxum festivum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2018

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 12:10 ΜΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essexbuglady

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:02 ΠΜ BST
Melanostoma scalare - Photo (c) Gábor Keresztes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gábor Keresztes
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Melanostoma scalare, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean1000

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:43 ΠΜ BST
Ferdinandea cuprea - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Ferdinandea cuprea, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith176

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:16 ΠΜ BST

Περιγραφή

Railway station

Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith176

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:18 ΠΜ BST

Περιγραφή

Railway station

Eristalis tenax - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hobiecat
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis tenax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

managercbdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:51 ΜΜ BST
Eristalis pertinax - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis pertinax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ollypoole

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:42 ΠΜ BST
Xylota segnis - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Xylota segnis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff65270

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:54 ΜΜ BST
Eristalis pertinax - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis pertinax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliw7

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 12:08 ΜΜ BST
Melanostoma mellinum - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Melanostoma mellinum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynmwilliams

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 03:27 ΜΜ BST
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccchingford

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:01 ΜΜ BST
Eristalis nemorum - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis nemorum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwellies

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:03 ΠΜ BST
Helophilus pendulus - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Helophilus pendulus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronwilkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:09 ΜΜ BST
Baccha elongata - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Baccha elongata, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearcefamily

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:51 ΜΜ BST
Eristalis pertinax - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Eristalis pertinax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaiiiiiiii_

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Melanostoma scalare - Photo (c) Gábor Keresztes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gábor Keresztes
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Melanostoma scalare, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madmagpie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:23 ΜΜ BST

Τόπος

Suffolk, UK (Google, OSM)
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaiiiiiiii_

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Platycheirus albimanus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Platycheirus albimanus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaiiiiiiii_

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Platycheirus albimanus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Platycheirus albimanus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mppwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 05:37 ΜΜ BST
Helophilus pendulus - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Helophilus pendulus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gongtong

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:08 ΜΜ BST

Τόπος

Ipswich IP1, UK (Google, OSM)
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darren_j_obbard

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:09 ΠΜ BST

Τόπος

East Sussex, UK (Google, OSM)
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darren_j_obbard

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 05:53 ΜΜ BST
Syrphus ribesii - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewvosper: Syrphus ribesii, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 138990