Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 08:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 07:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarkel

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctaklis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 11:10 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allotment

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 04:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:52 ΠΜ HST

Τόπος

Sale, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemoxham

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabernus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:22 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018

Περιγραφή

Males hovering over a female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phronj

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:02 ΜΜ UTC

Περιγραφή

1 Seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m360

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:02 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess628

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:32 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitbeard

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:21 ΠΜ BST

Τόπος

St Albans, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelecammies

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:46 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegithalos

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:39 ΜΜ BST

Τόπος

Oxford, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neil173

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 11:01 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivebeasts

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 07:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_orridge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 02:06 ΜΜ BST

Τόπος

Derbyshire, UK (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:27 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattnewnham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:39 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartfraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:43 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieandconner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:27 ΜΜ CEST

Τόπος

Okehampton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:03 ΠΜ BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:10 ΜΜ BST

Τόπος

wollaton (Google, OSM)

Περιγραφή

On oxeye daisy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 02:57 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezh00

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:22 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennofn

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 09:28 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose834

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 10:20 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickyth

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 10:04 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aworsey

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:54 ΜΜ BST

Τόπος

Greenford, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aworsey

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:27 ΠΜ UTC

Τόπος

Undefined location (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 12:03 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

napalm92

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:54 ΠΜ CEST

Τόπος

York YO10 5FJ, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lazza

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:20 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2013 03:00 ΜΜ BST

Περιγραφή

1st records for NT46
Fala, Midlothian, Scotland NT4360

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgflora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:39 ΠΜ BST

Τόπος

Somerset (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chesby2

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 12:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevep1984

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:57 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 05:14 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnyrobbo

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 02:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010 10:11 ΠΜ BST

Τόπος

soutra (Google, OSM)

Περιγραφή

Linn Dean nature reserve, Scotland NT470591

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarred5

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 04:22 ΜΜ UTC

Τόπος

Filey, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:58 ΠΜ BST

Τόπος

Norwich NR4, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harwinmonkey

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:44 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjfjarvis

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:37 ΜΜ BST

Τόπος

Warrington, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 12:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborah162

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 10:40 ΠΜ UTC

Τόπος

Liverpool L6, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 09:14 ΠΜ UTC

Περιγραφή

I think it's this, but the glare on the frons is not helpful

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolahuisman

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:11 ΠΜ BST

Τόπος

East Grinstead, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Common visitor to the garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianutter

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 07:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Barrowford (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:34 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 02:19 ΜΜ HST

Τόπος

Manchester, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canterow

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 04:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhilesh7

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:27 ΠΜ BST

Τόπος

Greenford, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 04:04 ΜΜ BST

Τόπος

Lancashire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogparker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badgerian

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris2327

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 12:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roandunes

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:43 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamclarkson

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 01:04 ΜΜ HST

Τόπος

Branscombe, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apricaria

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 03:16 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee-man

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 10:45 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjfjarvis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2016 11:00 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pearcefamily

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leemartin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Moss Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keri52

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:26 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harwinmonkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:23 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rheged

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:22 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clares98

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:18 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 12:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Aberdeenshire, UK (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cf125

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 11:37 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetley55

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 11:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janebee123

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:47 ΠΜ BST

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2018

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 03:14 ΜΜ BST

Τόπος

Saffron Walden, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kite0718

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:22 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rongoeswild

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_chapman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 02:41 ΜΜ BST

Τόπος

Plumpton (Google, OSM)

Περιγραφή

The frog is submitted under a under a different observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauratwort

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 02:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 02:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandapanda

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:11 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhutchy

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:50 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryr898

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:13 ΠΜ BST

Τόπος

Cheltenham, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyv1968

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 09:53 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanjohnyoung

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017 09:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fireh9lly

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:23 ΜΜ BST

Τόπος

Saint Anne's (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2017 11:35 ΠΜ BST

Τόπος

Derbyshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobalfs

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmodus60

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:43 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calum_mclennan

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 02:14 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iain_robson

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:24 ΠΜ BST

Τόπος

Northumberland, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glanville

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 05:55 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaspooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:55 ΠΜ BST

Τόπος

Mid Ulster, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marymcgregor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 04:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidmcgrath

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 02:43 ΜΜ BST

Τόπος

Blackpool FY2, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevorsheffield

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:28 ΠΜ BST

Τόπος

Derbyshire, UK (Google, OSM)